Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Henkilökohtainen valmennus

Joskus on hyödyllisintä paneutua kieliasioihin kahden kesken kouluttajan kanssa. Tarjoamme  henkilökohtaista ohjausta ja kielenkäytön sparrausta. Suunnittelemme tavoitteet ja aikataulun yhdessä asiakkaan kanssa.

Henkilökohtainen valmennus on paikallaan esimerkiksi silloin, kun

  • kurssitarjonnasta ei löydy omia tarpeita vastaavaa koulutusta
  • kirjoittaja tarvitsee sparraajan huolehtimaan siitä, että harjoittelu etenee.

Valmennuksessa voimme paneutua vaikkapa

  • kielen vivahteisiin
  • kielioppi- ja oikeinkirjoitussääntöjen soveltamiseen
  • sujuvan tekstin tuottamiseen
  • tekstin tavoitteen ja kohderyhmän huomioon ottamiseen.

Valmennuksessa autamme kirjoittajaa tunnistamaan toisaalta omat vahvuutensa, toisaalta tekstinsä hankalat kohdat. Ratkaisuja pohdimme yhdessä kirjoittajan kanssa.