Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Kielitoimiston koulutus

Kielitoimisto pitää tilauksesta koulutuksia työpaikoilla ja tarjoaa monenlaista apua tekstien ja kirjoituskäytäntöjen kehittämiseen. Järjestämme jonkin verran myös kaikille avoimia kursseja Helsingin keskustassa.

Koulutusta järjestetään erityisesti tekstin ymmärrettävyydestä ja sävystä, mutta myös oikeinkirjoituksesta. Asiakkaamme ovat valtion ja kuntien virastoja, käännöstoimistoja, mediataloja, isoja ja pieniä yrityksiä, liittoja, yhdistyksiä, yksityishenkilöitäkin.

Työtavat ja opetusmenetelmät

Koulutuksemme koostuvat tavallisimmin opetuskeskustelusta ja harjoituksista sekä ennakko- ja välitehtävistä. Koulutukseen voi sisältyä myös luento-osuuksia ja työskentelyä pienryhmissä.

Erityisen antoisina on pidetty palautepajoja, joissa osallistujien tekstejä kehutaan ja kehitetään yhdessä. Osallistujat saavat ideoita kirjoittamiseensa ja vertaistukea kollegoiltaan. Samalla he saavat eväitä siihen, kuinka antaa palautetta toiselle.

Toiminnassamme pääpaino on kasvokkaisopetuksessa, koska se on oppimisen kannalta tehokkainta. Käytössämme on tarvittaessa myös Moodle ja Lync.

Kielitoimisto koulutuksen tarjoajana

Kielitoimisto on kielenhuollon virallinen asiantuntijaelin Suomessa. Olemme järjestäneet koulutusta jo vuodesta 1947.

Koulutuksissamme saa ajantasaista ja luotettavaa tietoa kielestä. Kielitoimiston kouluttajilla on monipuolinen kokemus työelämän kirjoittamisesta, ja koulutuksissa on käytännöllinen ote. Kursseilla on keskusteleva ilmapiiri, ja kouluttajat ovat saaneet kiitosta selkeästä esitystavastaan.

Kielitoimisto on osa Kotimaisten kielten keskusta, ja koulutuksissa sovelletaan tuoreinta tutkimustietoa. Koulutusta voi tilata myös ruotsin kielestä.


Ota yhteyttä kouluttajiin ja kysy lisää!