Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Räätälöidyt ohjeet ja kielisivustot

Monissa työtehtävissä joudutaan toistuvasti tulkitsemaan esimerkiksi hankalaa lainkohtaa. Tällöin on järkevää, että termin tai mutkikkaan ilmauksen suomennos löytyy helposti. On ehkä hyvä koota yhteen paikkaan myös ohjeet siitä, miten tuotteiden nimet kirjoitetaan, kuinka taivutuspääte merkitään tai mitä kaikkea tiedotteessa pitäisi ainakin olla.

Räätälöimme työpaikoille kielenkäytön ohjeita ja kielenhuollon intranetsivustoja.  Kotuksessa on monen alan erikoisosaamista, esimerkiksi virka- ja säädöskielen, EU-kielen, sanaston, nimistön, kieliopin, tekstien ja puhutun kielen asiantuntijoita.

Olemme esimerkiksi tehneet Yleisradion toimittajille laajan intranetsivuston, jolla 

  • vastataan monipuolisesti toimittajien kielikysymyksiin
  • annetaan vinkkejä hyödyllisistä kirjoista ja verkkomateriaaleista
  • neuvotaan, miten testata kielellisiä taitojaan.

Kielitoimisto on kielenhuollon virallinen asiantuntijaelin Suomessa. Tekemämme ohjeet ovat siis takuulla ajantasaisia ja luotettavia.

Case: Kirjoitusopas ja koulutusta vastuuhenkilöille

Vakuutusyhtiössä haluttiin yhtenäistää kirjallista viestintää ja auttaa työntekijöitä huomaamaan, että kirjoittaminenkin on vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Kielitoimiston kouluttaja laati yhtiön intranetiin oman kirjoitusoppaan, jota voidaan hyödyntää myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Apuna oli yhtiön projektiryhmä, joka kommentoi opastekstiä ja toimitti kouluttajalle esimerkkejä asiakaskirjeistä ja korvauspäätöksistä.

Kirjoitusoppaan valmistuttua järjestettiin eri paikkakunnilla koulutuksia ryhmille, jotka oli keskustelun rikastuttamiseksi koottu eri ammattiryhmien ja liiketoiminta-alueiden edustajista. Omien kokemustensa pohjalta he pääsivät pohtimaan, miten kirjoitusoppaan yleisiä periaatteita voi soveltaa eri tilanteissa. Kurssin käyneet ovat vieneet kielenhuollon asiaa eteenpäin työyhteisöissään ja varmistaneet, että kaikki löytävät tarvitsemansa kirjepohjat ja kirjoitusohjeet.
Ota kouluttajiin yhteyttä ja kysy lisää!