Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Palaute kirjoittajille

Kehittyäkseen kirjoittajana jokainen tarvitsee palautetta teksteistään. Moni meistä kyllä saa sitä – ainakin silloin, kun jotain on mennyt pieleen. Yhtä tärkeää on kuitenkin tietää, mikä teksteissä toimii.

Kielitoimistosta voi tilata palautetta itselle tai omalle tiimille. Palautetta antaessamme perehdymme ensin tekstin tavoitteisiin ja kohderyhmään ja näistä lähtökohdista autamme kirjoittajaa keksimään, millainen muotoilu on tarkoituksenmukaisin. Samalla kytkemme asian laajempiin yhteyksiin niin, että kirjoittaja osaa soveltaa opittua muihin teksteihin.

Keskustellen paras

Toimivin tapa antaa ja vastaanottaa palautetta on keskustelu kasvokkain tai puhelimitse. Näin palautteen saaja voi kysyä tarkennusta heti ja ratkaisukeinoja voidaan pohtia yhdessä.

Palautetta voidaan antaa henkilökohtaisesti tai tekstien vahvuuksia ja kehittämiskeinoja voidaan pohtia pienryhmissä niin sanotuissa palautepajoissa. Palautepajassa jokainen osallistuja saa palautetta tekstiinsä kouluttajalta ja muilta osallistujilta

Palautepaja tarjoaa mahdollisuuden keskustella työpaikan kirjoituskäytännöistä ulkopuolisen asiantuntijan ohjauksessa. Se antaa samalla eväitä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Harkiten tai spontaanimmin

Yleensä kirjoittaja hyötyy palautteesta eniten, kun palautteen antaja on saanut tutustua tekstiin rauhassa ja miettiä etukäteen, mitä asioita kannattaa painottaa. Siksi palauteajankohdasta kannattaa sopia hyvissä ajoin.

Joillakin aloilla tekstinteko on niin hektistä, etteivät kirjoittajat voi sitoutua lähettämään tekstinäytteitä etukäteen ja keskustelemaan niistä ennalta sovittuun aikaan. Tällöin  palautetta kannattaa antaa spontaanimmin vaikkapa niin, että kielenhuoltaja on päivän työpaikalla kommentoimassa tekeillä olevia tekstejä.
Kirjoittaminen ilman palautetta on kuin…Tutustu yleisökilpailussa palkittuihin vertauksiin