Siirry sisältöön

Viittaaminen aineistoihin ja lähteiden merkintä

Kun käyttäjä julkaisee tutkimustuloksia, jotka on saatu käyttämällä Kotimaisten kielten keskuksen aineistoja, Kotuksen sähköisiin aineistoihin viitataan käyttämällä standardia Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. SFS 5831. 1998. Julkaisu on nähtävillä esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen kirjastossa.

Seuraavassa on määritelty sähköisiä dokumentteja koskeviin lähdeviitteisiin merkittävät tiedot ja niiden järjestys. Pakollisuus ja valinnaisuus on merkitty kunkin tiedon jälkeen sulkeisiin. Tiedot ovat pakollisia kuitenkin vain, jos ne löytyvät dokumentista tai sen oheisaineistosta.

Viittaaminen koko dokumenttiin

 • Tekijä: vastuuhenkilö tai -yhteisö (pakollinen)
 • Dokumentin nimi/otsikko (pakollinen)
 • Viestintyyppi (pakollinen)
 • Muut tekijät (valinnainen)
 • Laitos (pakollinen)
 • Julkaisupaikka (pakollinen)
 • Julkaisija/kustantaja (pakollinen)
 • Julkaisuaika (pakollinen)
 • Päivitysaika/muuttamisaika (pakollinen)
 • Viittaamisen ajankohta (pakollinen)
 • Sarja (valinnainen)
 • Huomautukset (valinnainen)
 • Saatavuus ja verkko-osoite (pakollinen)
 • Standardinumero (pakollinen)

Esimerkiksi

Lizelius, Antti: Suomenkieliset Tieto-Sanomat 1775 ja 1776 [tekstikorpus]. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus [viitattu 26.6.2014].  (Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Lizelius). Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/lizelius/sts1775_rdf.xml

Soldan, Edla: Piirustusopin alkeet G. A. Hippius'en mukaan (1867) [tekstikorpus]. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus [viitattu 26.6.2014]. (Sisältyy kokoelmiin 1800-luvun korpus: Soldan). Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/soldan/soldan_coll_rdf.xml

Agricola, Mikael: ABC-kirja ja Rukouskirjan alkuosa raamatullisten rukousten loppuun s. 1 - 344 riville 7.  [tekstikorpus]. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus [viitattu 26.6.2014]. Alkuperäisteos ilmestynyt painettuna 1542. Aineistona on Agricolan teosten 1. uudistettu näköispainos vuodelta 1987. (Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Agricola) Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/agricola/agri1rk1_rdf.xml

Sananparsikokoelma [tekstikorpus]. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus [viitattu 26.6.2014]. (Sisältyy kokoelmaan Kotuksen tekstikorpuksia: Sananparsikokoelma]. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/sp/meta/sp_coll_rdf.xml

Paikannimikartasto [online-tietokanta]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004 – 2006.  [viitattu 26.6.2014]. (Sisältyy kokoelmaan Nimistö) (Paikannimikartasto www-sovelluksen on alun perin tehnyt Toni Ruottu). Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/nikar/

Álgu-tietokanta. Sámegielaid etymologaš diehtovuođđu = Saamelaiskielten etymologinen tietokanta  [online-tietokanta]. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, marraskuu 2006 – [viitattu 26.6.2014]. Päivitetään jatkuvasti. (Sisältyy kokoelmaan Etymologia) Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/algu/

Karjalan kielen sanakirjan hakusanaluettelo [online-tietokanta]. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. [viitattu 26.6.2014]. Päivitetään jatkuvasti. (Sisältyy kokoelmaan Sukukielet) Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/sanat/kkss/

Ohjeet sanakirjoihin viittaamiseksi löytyvät kunkin sanakirjan kohdalta.  Tässä esimerkkinä Suomen murteiden sanakirjaan viittaaminen:

Suomen murteiden sanakirja. 2012. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 30. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Verkkojulkaisu HTML. URN:NBN:fi:kotus-201110, ISSN: 1796-041X.< URL http://kaino.kotus.fi/sms>. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Päivitetty xx.xx.xxxx [viitattu xx.xx.xxxx].

Sana-artikkeleihin viitataan kunkin artikkelin hakusanalla ja/tai www-osoitteella. Suomen murteiden sanakirjan oikeudet omistaa Kotimaisten kielten keskus.

Karttoja voi käyttää vapaasti julkaisujen yms. osana. Karttojen yhteyteen on liitettävä tekijänoikeusmerkintä ”Copyright Kotimaisten kielten keskus 2012”, ellei merkintä näy suoraan karttapohjasta. Sana-artikkeliin liittyvään karttaan viitataan kunkin artikkelin hakusanalla ja kartan nimellä, esim. artikkelissa kuvertti kartta kovertti. Suomen murteiden sanakirjan levikkikarttojen oikeudet omistaa Kotimaisten kielten keskus.