Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Aineistojen käyttösäännöt

Arkistojen käyttösääntöjen ja aineistopalvelu Kainon aineistojen käyttöehtojen lisäksi Suomen kielen nauhoitearkiston aineistoihin liittyy oma ohjeistuksensa. Lisäksi osa sähköisistä aineistoista on lisensoitu, jolloin käyttöehdot määräytyvät lisenssin ehtojen mukaisesti.

Arkistojen käyttösäännöt

  1. Arkistojen kokoelmat on kerätty erityisesti tutkimuskäyttöä varten. Arkistot ovat avoimet kaikille lukuun ottamatta joitakin rajoituksenalaisia kokoelmia.
  2. Käyttäjän on merkittävä nimensä arkiston kävijäkirjaan tai kaukokäyttäjän allekirjoitettava erikseen käyttösitoumus. Nimikirjoituksellaan käyttäjä sitoutuu siihen, ettei käytä arkistosta käyttöönsä saamaansa aineistoa kenenkään vahingoksi tai halventamiseksi. Hän sitoutuu myös noudattamaan henkilötieto- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä, arkiston käyttösääntöjä ja erikseen annettavia ohjeita aineiston käytöstä.
  3. Alkuperäisaineistoja saa käyttää vain Kotimaisten kielten keskuksen tiloissa.
  4. Aineistoa voi kopioida maksua vastaan, mikäli kopiointi ei riko aineiston käytölle asetettuja rajoituksia tai henkilötieto- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä tai mikäli aineiston hauraus ei aseta esteitä kopioinnille.
  5. Aineistoa saa julkaista tai muuten levittää vain Kotimaisten kielten keskuksen luvalla. Aineistoa julkaistaessa on mainittava Kotimaisten kielten keskus aineiston säilytyspaikkana.
  6. Aineistoja on käsiteltävä niitä vahingoittamatta. Käyttäjän on korvattava mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
  • Henkilötietolaki (523/1999) ja erityisesti sen 11. §, 12. § ja 14. §

Aineistopalvelu Kainon aineistojen käyttöehdot

Kaino on Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) tarjoama aineistopalvelu (palvelu). Kaino-palvelu on käytettävissä Internetissä osoitteessa kaino.kotus.fi. Palvelun sisällöllinen vastuu on Kotuksella. Palvelua pyritään jatkuvasti kehittämään, joten käyttäjiltä toivotaan palautetta.

Palvelun aineisto on tarkoitettu kielitieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön. Niitä aineistoja, joiden käyttö ei edellytä erillistä lupaa, on sallittua käyttää kielentutkimuksen ohella myös muihin kunniallisiin tarkoituksiin. Luvanvaraisten ja lisensoitujen aineistojen sallitut käyttötarkoitukset ja -tavat on määritelty erillisissä lupaehdoissa ja lisensseissä.

Palvelun käyttö edellyttää tietoliikenneyhteyksiä, selainta ja muita tietoliikenneohjelmia, joista vastaa palvelun käyttäjä. Kotus tarjoaa palvelu käyttöön sitoumuksetta eikä takaa sen virheettömyyttä ja keskeytyksetöntä toimivuutta.

Palvelu sisältää sekä tekijänoikeuden suojaamaa että tekijänoikeudesta vapaata aineistoa. Käyttäjä on vastuussa tekijänoikeuden, muun lainsäädännön ja hyvien tapojen noudattamisesta.

Tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttö muulla kuin lain sallimalla tavalla vaatii aina Kotuksen tai kolmannen osapuolen kirjallisen luvan. Ilman lupaa on esimerkiksi sallittua ”hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa” (Tekijänoikeuslaki 22 §). Sitaattien yhteydessä on ilmoitettava lähde palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Myös muunlaisesta aineiston käytöstä pyydetään mainitsemaan kaikissa yhteyksissä, kuten tutkimuksissa, opinnäytteissä ja esitelmissä.