Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Termit

Termit ovat erikoiskielen käsitteiden nimiä. Erikoiskielen termien merkitys on nimenomaisesti sovittu.  Ilmauksen merkityssisältö luodaan siis tarkoituksellisesti. Lain termien merkitys määritetään silloin, kun lakia kirjoitetaan.

  • Nimeä termin avulla käsitteet, joilla on säädöskielessä erikoistunut merkitys.
  • Pyri käyttämään terminä yksi- tai kaksisanaisia ilmauksia.
  • Valitse termiksi käsitettä kuvaava ja helposti käytettävä ilmaus.

Ohjeita termien ja määritelmien tekemiseksi Lainkirjoittajan oppaan jaksossa 23.


Esimerkki hyvästä termistä


perkaamo

Tässä laissa tarkoitetaan:

_ _

22) perkaamolla elintarvikelaissa tarkoitettua elintarvikehuoneistoa, jossa perataan kaloja;

Eläintautilaki (441/2013) 3 §


Perustelu

  • Uusi, raikas, sanakirjasanana esiintymätön johdos.
  • Yksinkertainen ilmaus, jota voi muun muassa taivuttaa helposti.
  • Termi hyödyntää perata-verbin merkitystä: tekopaikan nimi luo merkitysyhteyden kantaverbiin.


Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)