Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Pykälän otsikko

Pykälät otsikoidaan nykylaeissa miltei poikkeuksetta. Pykälien otsikot ovat perinteisesti melko lyhyitä, usein vain yhden sanan mittaisia. Otsikon muotoilu vaikuttaa tekstin jäsentämiseen ja luettavuuteen.

  • Käytä ytimekkäitä mutta riittävän kuvailevia otsikoita.
  • Johdata otsikon avulla lukija pykälän asiasisältöön. 
  • Ilmoita otsikossa pykälän aihe tai käsiteltävä pääasia.

Esimerkki toimivasta otsikosta


4 § Asiamiestutkintorekisteri

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää asiamiestutkintoon osallistuneista asiamiestutkintorekisteriä tutkintotietojen säilyttämistä sekä asiamiestutkintojärjestelmän toimivuuden seurantaa varten.

Asiamiestutkintorekisteriin tallennetaan tutkintoon osallistuneen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja osoite sekä tiedot tutkinnon nimestä, tuloksesta ja suorittamisajankohdasta. Tiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi.

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22/2014)

Perustelu

  • Otsikko on informatiivinen ja tarkka.
  • Otsikko johdattaa lukijan pykälän asiasisältöön ja käsiteltävään asiaan.
  • Otsikon sisältö on yksiymmärteinen pykälän sisältöön nähden.
  • Otsikon esittämää asiaa käsitellään heti ensimmäisessä momentissa lauseen reemana (ks. myös Informaatiorakenne).

Muuta huomioitavaa

  • Otsikon pituus on kompromissi asiasisällön kuvaavuuden ja ytimekkyyden välillä. Lakitekstissä suositaan lyhyitä otsikoita, mutta otsikon lyhyys ei ole päämäärä sinänsä.
  • Toimiva pykäläotsikointi vastaa lakitekstin jäsennystä. Sen perusteella syntyy käsitys lain sisällöstä.
  • Informatiivinen pykälän otsikointi antaa mahdollisuuden tekstin silmäilyyn. Lukija saa silmäilyssä käsityksen lain rakenteesta ja sisällön pääkohdista.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)