Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.


Lisää esimerkkejä informaatiorakenteesta


Esimerkki 1: Luonteva informaatiorakenne


16 § Kouluterveydenhuolto

Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös oppilaan työelämään tutustuttamisen aikainen terveydenhuolto.


Terveydenhuoltolaki (1326/2010)


Perustelu

  • Sana kunta on luonteva teemapaikassa, koska se on tuttu asia edeltävän tekstin perusteella ja lauseen toimija  (kunta on järjestämisvastuussa).
  • Se, mitä kunta järjestää, esitetään uutena asiana (kunta järjestää kouluterveydenhuollon perusopetukseen osallistuville oppilaille).
  • Kouluterveydenhuolto on ensimmäisen lauseen reema. Se sopii otsikoksi.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)