Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Rakennusten ja liikelaitosten nimet

 • Blomqvist, Marianne Husnamn i Helsingfors. – Byens navne –  stednavne i urbaniserede områder. – NORNA-rapporter 64. Uppsala: Norna-förlaget 1997, s. 37–48.
 • Blomqvist, Marianne Names of mansion blocks in Helsinki. – You name it. Perspectives on onomastic research. Ed. by Ritva Liisa Pitkänen, Kaija Mallat. Studia Fennica, Linguistica 7. Helsinki: Finnish Literature Society 1997, s. 237–246.
 • Ehrnebo, Paula Ulkomaisten rakennusten nimistä. – Kielikello 1/1995, s. 35.
 • Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopiston nimenmuutos. Suomen kielen lautakunnan suosituksia. – Kielikello 4/1991, s. 30.
 • Halmetoja, Marja Raahen seudun ravitsemusliikkeiden nimet vuosina 1900–1996. Pro gradu -työ: Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. Oulu 1997. 98 s. + liitteet 10 s.
 • Holma, Sini Turkulaisravintoloiden nimistä ja nimenantoperusteista. Pro gradu -työ: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. Turku 1996. 98 s. + liitteet 10 s.
 • Huldén, Lars Namn på ungdomsföreningshus i det svenska Finland. – Namn och bygd 63 (1975), s. 50–60.
 • Julkisten rakennusten nimiä ja niiden käännöksiä = Offentliga byggnader i Finland – namn och översättningsmotsvarigheter. Toim. Tellervo Hyttinen. Kielipalvelun julkaisusarja. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Edita, 2000. 101 s.
 • Kaimio, Maarit Eurolatinaa Meritalandiassa. - Kielikello 2/2000, s. 6–10. – Myös: Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 88–95.
 • Kaimio, Maarit Eurosuomea vai eurolatinaa. – Kielikello 1/1992, s. 3–5.
 • Kaksikielisten kuntien koulujen nimistä. Suomen kielen lautakunnan suosituksia. – Kielikello 2/1987, s. 18.
 • Karvonen, Virva Tampereen anniskeluravintoloiden nimistä. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Tampere 1992. 120 s. + liitteet 9 s.
 • Kettunen, Taina Amurinhovista Villa Alfonsoon. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimien suunnittelu. Helsinki 1999, s. 100–109. – Myös: Kielikuvia 1/1994, s. 19–22.
 • Kettunen, Taina Asunto-osakeyhtiönimien semantiikkaa. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Tampere 1993. 101 s. + liitteet 20 s.
 • Kolehmainen, Taru Ostoskeskus Puhoksen tarina. – Kielikello 2/2000, s. 22–25.
 • Leppilahti, Sirkku Oululaisten ravitsemusliikkeiden nimet. Pro gradu -työ: Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitos. Oulu 1993. 90 s.
 • Nupponen, Anne-Maria Joensuulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet. Pro gradu -työ: Joensuun yliopisto. Joensuu 2003. 144, 12 s.
 • Närhi, Eeva Maria Kirkkojen nimien tarkastelua. – Uskon viesti 5/1987, s. 13.
 • Närhi, Eeva Maria Uusien nimien antamisesta ja vanhojen suojelemisesta. – Kielikello 4/1987, s. 3–7.
 • Pesonen, Leo A. Ennen I maailmansotaa perustettujen asunto-osakeyhtiöiden ja rakennettujen kerrostalojen nimistöä. – Helsingin kadunnimet 2 = Helsingfors gatunamn 2. Helsingin kaupungin julkaisuja 32. Helsinki 1979, s. 29–32 (ruotsiksi s. 131–134).
 • Puustinen, Leena Helsinkiläisravintoloiden nimistä. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1989. 85 s. + liitteet 11 s.
 • Sjöblom, Paula Soma, Kärsä-Pähkinä ja Junavahti. Turkulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet. – Virittäjä 104 (2000), s. 373–392.
 • Sjöblom, Paula Yritysnimet - rajanvetoa. – Sananjalka 42 (2000), s. 141–155.
 • Tuusa, Pirjo Koululle koulun nimi, sairaala sairaalaksi. ”Hyvä nimi on kotoisa ja käytettävä.” – Suomen kunnat 20/1986, s. 10–11.
 • Vahvaselkä, Leila Jyväskylän kaupungin toiminimet. Toiminimien nimistötieteellistä tarkastelua. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos. Jyväskylä 1991. 142 s. + liitteet 25 s.
 • Welin, Saara Finlandia-niminen talo. – Kielikello 4/1985, s. 11.
 • Welin, Saara Julkisten rakennusten nimet. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 173–176. – Myös: Nykysuomen sanavarat. Toim. Jouko Vesikansa. Porvoo: WSOY 1989, s. 353–356; Kielikello 2/1985, s. 11–13.
 • Welin, Saara Lisää ulkomaisten rakennusten nimistä. – Kielikello 1/1995, s. 36.
 • Welin, Saara Säätytalossa vai Säätytalolla? Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelua. Helsinki 1999, s. 177–180. – Myös Kielikello 4/1987, s. 14–16.
 • Welin, Saara Ulkomaisten rakennusten nimet suomenkielisessä tekstissä. – Kielikello 4/1994, s. 13–17.
 • Yritysnimien oikeinkirjoitus. Suomen kielen lautakunnan suositus. – Kielikello 2/2001, s. 36.