Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kaavanimet

Ulvila

 • Kari, Elina: Ulvilan kylännimet ja kaavanimistö. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. Turku 2003. 82, 3 s.

Uppsala

 • Wahlberg, Mats: Uppsalas gatunamn. Ortnamnen i Uppsala län. Del 5, 1. Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie A. Sveriges ortnamn. Uppsala: Ortnamnsarkivet, 1994. 380 s. – Ilm. myös: Uppsala stads historia. 9,1.

Uusikaarlepyy

 • Kivioja, Karin: Gatunamn i Nykarleby. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, pohjoismainen filologia. Turku 1996. 80 s. + liitteet 8 s.

Vaasa

 • Kangas, Jussi: Vaasan katunimihistoria 1. Vaasan nimihistoria I; Vaasa: Klemetinsaari ympäristöineen. Vaasa 2001. 2 levykettä + 2 esitevihkoa, päivitetty 6.3.2001.
 • Lågland, Anette: Kolmen kaupungin [Helsingin, Kristiinankaupungin ja Vaasan] kadunnimien kontrastiivista tarkastelua. Pro gradu -työ: Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitos. Vaasa 1998. 96 s.
 • Salejärvi, Sari: Gatunamn i Vasa. Pro gradu -työ: Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Vaasa 1985. 135 s.
 • Suomalainen, Johanna: Kuhnan kulmasta Yliopistonrantaan. Palosaaren paikannimistöstä 1800-luvulta nykypäivään. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 89. Vaasa 2002. 104 s.
 • Urpola, Sanna: Vaasan kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2003. 124 s.

Vantaa

 • Aalto, Tiina: Osoitteena Osmankäämintie. Vantaan Tikkurilan kasviaiheiset ryhmänimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 2001. 103 s + liitteet 10 s.
 • Kepsu, Saulo: Kårböle – Kurres ”hemby”. – Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Red. av Marianne Blomqvist. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 18. Helsingfors 1997, s. 121–125.
 • Lehti, Ulpu: Vantaan kaupunginosien nimet. – Helsingin pitäjä 1978. Vantaa 1978, s. 22–25.

Vihti

 • Vilppula, Matti Kaavanimisuunnittelua Vihdissä. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 65–71.

Viipuri

 • Nissilä, Viljo Viipurin kadunnimet. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 5. Helsinki 1982, s. 3–73.

Ylöjärvi

 • Väinä, Tuomas Kyröskosken kadunnimistö: reilut 60 vuotta nimiä tehdaskylän kaavoihin. Tampereen yliopisto, kielten ja käännöstieteiden laitos. Tampere 2002. 137, 10 s.

Äänekoski

 • Monthan, Susanna: Suolahden kadunnimet. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos 2000. 88 s. + liitteet 8 s.