Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kaavanimet

Raasepori

 • Gustafsson, Pia: Gatunamnen inom det stadsplanerade området i Ekenäs. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, pohjoismainen filologia. Turku 1997. 106 s. + liitteet 6 s.
 • Ruotsalainen, Juha: Gatu- och kvartersnamn i Ekenäs 1696–1992. Laudaturtyö: Helsingin yliopisto, pohjoismaiset kielet. Helsinki 1995. 105 s.

Rovaniemi

 • Jokelainen, Outi: Korkalon kylästä Rovaniemen kaupungiksi. Rovaniemen paikannimistön vaiheita. Pro gradu -työ: Oulun yliopisto, suomen ja saamen kielen laitos. Oulu 1995. 225 s.

Salo

 • Tuomi, Tarja: Salon kadunnimet. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston kieli-ja käännöstieteiden laitos. Tampere 2008.

Sastamala

 • Hietikko, Anne: Äetsän tiennimet. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos. Tampere 2008. 67 s. + liitteet.
 • Lepistö, Riitta Katukiviin isketyt ilmeet. Tutkielma Vammalan kadunnimistöstä. Folia Fennistica & linguistica 19. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1997. 150 s.

Savonlinna

 • Kokkonen, Hanna: Savonlinnan kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2004. 152 s.

Tallinna

 • Kivi, Aleksander: Isikunimelised tänavad Tallinnas. Tallinn: Eesti raamat 1977. 126 s.
 • Kivi, Aleksander: Tallinna tänavad. Tallinn: Valgus 1972. 201 s.

Tampere

 • Keränen, Pihla: Kelohonka Pehkusuolla - Hallilan kaupunginosan kadunnimet. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö. Tampere 2015. 57 s.
 • Louhivaara, Maija: Paikallinen perinne Tampereen kadunnimistössä. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Tampere 1995. 107 s. + liitteet 45 s.
 • Louhivaara, Maija: Tampereen kadunnimet. Tampereen museoiden julkaisuja 51. Tampere: Tampereen kaupunki, 1999. 304 s.
 • Malinen, Meri: Menschikovinkadulta Muonamiehentielle. Tutkielma Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan kadunnimistä. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö. Tampere 2012. 111 s. + liitteet.
 • Rekola, Yrsa: Haja-asutusalueiden osoitenimistä. Teisko ja Aitolahti. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, suomen kieli. Tampere 1992. 146 s. + liitteet 106 s.
 • Sinisalo, Uuno: Tampereen kaupungin kadunnimitoimikunnan 40 vuotta. 1954–1993. Kirjoittajat: Uuno Sinisalo, Juha Jaakola. Tampereen kaupungin tutkimuksia ja selvityksiä 100. Tampere 1994. 29 s.
 • Valkama, Johanna: Aatoksenkadulta Yliskujalle: tutkielma Hervannan kadunnimistä. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston kieli-ja käännöstieteiden laitos. Tampere 2008. 72 s. + liitteet.

Tukholma

 • Stockholms gatunamn. Nils-Gustaf Stahre et al. 2., utökade uppl. Monografier utgivna av Stockholms stad 50. Stockholm 1992. 698 s.

Turku

 • Hummelstedt, Christer: Kinhestagatan i Åbo. Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Red. av Marianne Blomqvist. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 18. Helsingfors 1997, s. 106–109.
 • Huppunen, Essi: Katujen aihepiirinimet Turussa ja Porissa. Pro gradu -tutkielma: Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. Turku 2015.
 • Laaksonen, Tarja-Tuulikki: Vanhan Suurtorin nimistöä. – Museotiedote = Museinytt 2/1991, s. 20–22. (Ruotsiksi s. 23–24.)
 • Levo, Tuula: Turun henkilönnimipohjaiset kadunnimet. Laudaturtyö: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. Turku 1986. 63 s.
 • Ranta, Raimo: Kadusto Pässinkadusta Tohtori Johanneksen katuun. – Turun kaupungin historia. 1600–1721, 1. nide. Turku 1975, s. 42–53.
 • Turun nimistö 1. Toimitus: Juhani Kostet, Maarit Talamo-Kemiläinen. Monisteita 8. Turku: Turun maakuntamuseo, 1996. 64 s.
 • Turun nimistö 2. Turun I–X kaupunginosien sekä Sataman kaupunginosan asemakaavallinen kehitys vuoden 1827 suurpalosta vuoteen 1999. Kirjoittajat: Hilkka Junnila, Iina Paasikivi, Tauno Perälä. Monisteita 18. Turku: Turun maakuntamuseo, 2001. 165 s.