Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kaavanimet

Lahti

 • Laapotti, Marjukka: Lahden paikannimistö. Lahti: Lahden kaupunki 1994. 327 s.

Lappeenranta

 • Alapelto, Kati: Joutsenon kadun- ja tiennimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2003. 97 s. + 2 karttasivua.
 • Lehikoinen, Laila: Lappeenrannan kadunnimet. Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo; 9. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupunki 1982. 126 s.
 • Lehikoinen, Laila: Näkökulmia kadunnimistöön. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 61–64. – Myös: Virittäjä 87 (1983), s. 292–296.

Loviisa

 • Sirén, Olle: Mannerheim och Runar schildt i Lovisas gatunamn. – Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Red. av Marianne Blomqvist. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, 18. Helsingfors: 1997, s. 268–270.

Maarianhamina

 • Salli, Kristiina: Gatunamn i Mariehamn. Pro gradu -työ: Turun yliopiston filologian laitos, pohjoismainen filologia. Turku 1995. 94 s.

Mikkeli

 • Nieminen, Panu: Mikkelin kadunnimet. Pro gradu -työ: Joensuun yliopiston suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurientutkimuksen laitos. Joensuu 1995. 88 s.

Nokia

 • Eskelinen, Jari: Kadunnimet ja niiden suunnittelu Nokialla. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto. Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Tampere 1995. 95 s. + liitteet 41 s.

Nurmijärvi

 • Vendelin-Leismala, Minna: Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Nurmijärven taajamien kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2004. 118 s.

Oulu

 • Toropainen, Ritva: Oulun kaupungin keskustan paikannimet. Lisensiaatintyö: Oulun yliopisto, suomen ja saamen kielen laitos. Oulu 1992. 225 s.
 • Toropainen, Ritva: Oulun paikannimet – mistä nimet tulevat.Väitöskirja: Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos. Oulu 2005. 350 s.

Parainen

 • Lehtonen, Mirja: Gatunamnen i Pargas. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, pohjoismainen filologia. Turku 1992. 100 s. + liitteet 12 s.

Pietarsaari

 • Ekola, Aarno: Pietarsaaren kadunnimistö. Pro gradu -työ: Jväskylän yliopiston kielten laitos, suomenkieli. Jyväskylä 2015. 70 s. + liite.

 • Sillman, Liisa: Gatunamn samt namn på stadsdelar och parker i Jakobstad. Pro gradu -työ: Turun yliopiston filologian laitos, pohjoismainen filologia. Turku 1986. 128 s. + liitteet 24 s.

Pori

 • Huppunen, Essi: Katujen aihepiirinimet Turussa ja Porissa. Pro gradu -tutkielma: Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. Turku 2015.

Porvoo

 • Simola, Minna: Gatunamn i Borgå 1696–1996. Pro gradu -avhandling: Helsingfors universitet, Institution för nordiska språk. Helsingfors 1999. 88 s. + liitteet 27 s.
 • Suutari, Toni: Porvoon maalaiskunnan haja-asutusalueen tiennimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1999. 165 s.