Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kaavanimet

Lahti

 • Laapotti, Marjukka Lahden paikannimistö. Lahti: Lahden kaupunki 1994. 327 s.

Lappeenranta

 • Lehikoinen, Laila Lappeenrannan kadunnimet. Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo; 9. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupunki 1982. 126 s.
 • Lehikoinen, Laila Näkökulmia kadunnimistöön. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 61–64. – Myös: Virittäjä 87 (1983), s. 292–296.

Loviisa

 • Sirén, Olle Mannerheim och Runar schildt i Lovisas gatunamn. – Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Red. av Marianne Blomqvist. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, 18. Helsingfors: 1997, s. 268–270.

Maarianhamina

 • Salli, Kristiina Gatunamn i Mariehamn. Pro gradu -työ: Turun yliopiston filologian laitos, pohjoismainen filologia. Turku 1995. 94 s.

Mikkeli

 • Nieminen, Panu Mikkelin kadunnimet. Pro gradu -työ: Joensuun yliopiston suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurientutkimuksen laitos. Joensuu 1995. 88 s.

Nokia

 • Eskelinen, Jari Kadunnimet ja niiden suunnittelu Nokialla. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto. Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Tampere 1995. 95 s. + liitteet 41 s.

Nurmijärvi

 • Vendelin-Leismala, Minna Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Nurmijärven taajamien kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2004. 118 s.

Oulu

 • Toropainen, Ritva Oulun kaupungin keskustan paikannimet. Lisensiaatintyö: Oulun yliopisto, suomen ja saamen kielen laitos. Oulu 1992. 225 s.
 • Toropainen, Ritva Oulun paikannimet – mistä nimet tulevat.Väitöskirja: Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos. Oulu 2005. 350 s.

Parainen

 • Lehtonen, Mirja Gatunamnen i Pargas. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, pohjoismainen filologia. Turku 1992. 100 s. + liitteet 12 s.

Pietarsaari

 • Sillman, Liisa Gatunamn samt namn på stadsdelar och parker i Jakobstad. Pro gradu -työ: Turun yliopiston filologian laitos, pohjoismainen filologia. Turku 1986. 128 s. + liitteet 24 s.

Porvoo

 • Simola, Minna Gatunamn i Borgå 1696–1996. Pro gradu -avhandling: Helsingfors universitet, Institution för nordiska språk. Helsingfors 1999. 88 s. + liitteet 27 s.
 • Suutari, Toni Porvoon maalaiskunnan haja-asutusalueen tiennimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1999. 165 s.