Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kaavanimet

Hämeenkyrö

 • Väinä, Tuomas Kyröskosken kadunnimistö: reilut 60 vuotta nimiä tehdaskylän kaavoihin.. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, kielten ja käännöstieteiden laitos. Tampere 2002. 137, 10 s.

Joensuu

 • Korhonen, Tuula Joensuun kadunnimet. Pro gradu -työ: Joensuun yliopisto, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos. Joensuu 2001. 85 s. + liitteet 20 s.

Joutseno

 • Alapelto, Kati Joutsenon kadun- ja tiennimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2003. 97 s. + 2 karttasivua.

Jyväskylän mlk.

 • Julkunen, Eija Palokkalaisten käsityksiä tiennimistä. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos. Jyväskylä 1998. 76 s.
Kajaani
 • Ronkainen, Herkko Kajaanin kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1994. 118 s.

Keuruu

 • Rainio, Jussi Keuruun rakennuskaavat ja kaavanimistö. – Karhunsoutaja 4 (1985), s. 71–98.

Kokkola

 • Forsnabba, Riitta Gatunamn i Karleby. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, pohjoismainen filologia. Turku 1996. 143 s. + liitteet 11 s.
 • Hovila, Elina Kokkolan suomenkieliset kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2003. 105, 24 s.
 • Tuhkunen, Nina Gatunamnen i Karleby 1665–1995. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten laitos. Helsinki 1996. 89 s. + liitteet 40 s.

Kristiinankaupunki

 • Lågland, Anette Kolmen kaupungin [Helsingin, Kristiinankaupungin ja Vaasan] kadunnimien kontrastiivista tarkastelua. Pro gradu -työ: Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitos. Vaasa 1998. 96 s.

Kuopio

 • Murtonen, Henna Ei katua ilman nimeä. Tutkielma Kuopion kadunnimistä. Pro gradu -työ: Joensuun yliopisto, suomen kieli. Joensuu 1999. 150 s. + liitteet 20 s.

Kurikka

 • Kivipelto, Elisa Tiennimistä kylännimiin. Kurikkalaisten suhtautuminen ympäristönsä nimistöön. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, suomen kieli. Jyväskylä 1999. 76 s.

Kuusankoski

 • Melolinna, Eijaleena Kuusankosken kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1982. 114 s. + liitteet 58 s.

Kööpenhamina

 • Zinglersen, Bent Københavnske gadenavne og deres historie. København: Politikens forlag, 1972. 288 s.
 • Jørgensen, Bent Storbyens stednavne. København: Gyldendal 1999. 348 s.