Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kaavanimet

Hämeenkyrö

 • Väinä, Tuomas: Kyröskosken kadunnimistö: reilut 60 vuotta nimiä tehdaskylän kaavoihin. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, kielten ja käännöstieteiden laitos. Tampere 2002. 137, 10 s.

Isokyrö

 • Holm, Annemari: Isonkyrön tiennimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Helsinki 2012.

Joensuu

 • Korhonen, Tuula: Joensuun kadunnimet. Pro gradu -työ: Joensuun yliopisto, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos. Joensuu 2001. 85 s. + liitteet 20 s.

Joutsa

 • Rajahonka, Tytti: Joutsan keskustaajaman nimistömaisema. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopiston kielten laitos. Jyväskylä 2012. 95 s. + liitteet.

Jyväskylä

 • Julkunen, Eija: Palokkalaisten käsityksiä tiennimistä. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos. Jyväskylä 1998. 76 s.

Kajaani

 • Ronkainen, Herkko: Kajaanin kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1994. 118 s.

Kangasala

 • Nisula, Niina: Aadolfinsaarentiestä Äkkikalliontiehen: tutkielma Kangasalan osoitenimistä. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos. Tampere 2003.
 • Runtti, Minna-Liisa: Sahalahden ja Kangasalan asukkaiden suhtautuminen valittuihin tiennimiin. Pro gradu -työ: Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikk. Tampere 2014. 129 s. + liitteet.

Keuruu

 • Rainio, Jussi: Keuruun rakennuskaavat ja kaavanimistö. – Karhunsoutaja 4 (1985), s. 71–98.

Kokkola

 • Forsnabba, Riitta: Gatunamn i Karleby. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, pohjoismainen filologia. Turku 1996. 143 s. + liitteet 11 s.
 • Hovila, Elina: Kokkolan suomenkieliset kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Helsinki 2003. 105, 24 s.
 • Mikkola, Lotta: Kokkolan kadunnimet. Pro gradu -työ: Åbo Akademi, Finska. Turku 2011.
 • Tuhkunen, Nina: Gatunamnen i Karleby 1665–1995. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten laitos. Helsinki 1996. 89 s. + liitteet 40 s.

Kouvola

 • Melolinna, Eijaleena: Kuusankosken kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1982. 114 s. + liitteet 58 s.

Kristiinankaupunki

 • Lågland, Anette: Kolmen kaupungin [Helsingin, Kristiinankaupungin ja Vaasan] kadunnimien kontrastiivista tarkastelua. Pro gradu -työ: Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitos. Vaasa 1998. 96 s.

Kuopio

 • Murtonen, Henna: Ei katua ilman nimeä. Tutkielma Kuopion kadunnimistä. Pro gradu -työ: Joensuun yliopisto, suomen kieli. Joensuu 1999. 150 s. + liitteet 20 s.

Kurikka

 • Kivipelto, Elisa: Tiennimistä kylännimiin. Kurikkalaisten suhtautuminen ympäristönsä nimistöön. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, suomen kieli. Jyväskylä 1999. 76 s.

Kööpenhamina

 • Zinglersen, Bent: Københavnske gadenavne og deres historie. København: Politikens forlag, 1972. 288 s.
 • Jørgensen, Bent: Storbyens stednavne. København: Gyldendal 1999. 348 s.