Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Nimioppaita ja -luetteloita

Näille sivuille on listattu sekä Kotuksen toimittamia että muita nimien oikeinkirjoituksessa, taivutuksessa ja nimistönsuunnittelussa hyödyllisiä lähteitä.

Yleistä

Asutusnimihakemisto. Vastaava toimittaja: Tiina Manni-Lindqvist; toimittaja: Elina Wihuri. IT-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Jari Vihtari. Jatkuvasti päivitettävä aineisto. Kotimaisten kielten keskus, 2016.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja, ISSN: 1796-041X ; 47)

Etunimien taivutusluettelo. Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala; toimittajat: Lasse Hämäläinen, Minna Pyhälahti, Helinä Uusitalo, Sonja Valkeinen ja Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. Jatkuvasti päivitettävä aineisto. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 34. Päivitettävä aineisto, julkaistu 2014.

Kansalaisen karttapaikka. Maanmittauslaitoksen karttapalvelu, joka sisältää noin 800 000 paikannimeä.

Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala: Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 172. Helsinki 2013.

Kreikan paikannimet. Toimittajat: Kimmo Granqvist ja Sirkka Paikkala. Aineistotoimittajat: Suvi Mäkelä ja Minna Salonen. Verkkosovellus: Jari Vihtari. Päivitettävä aineisto, julkaistu 13.6.2011. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 27.

Kuntapohjaiset aluejaot, kuntanumerot ja kuntien lukumäärät. Kunnat.net. Sisältö tarkistettu 23.1.2014. Suomen Kuntaliitto.

Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet. Toimittajat: Sirkka Paikkala ja Saara Welin. Alkuperäinen luettelo käsitelty suomen kielen lautakunnassa 9.10.2000. Päivitettävä aineisto.

Maiden nimet seitsemällä kielellä. Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala; toimittaja: Minna Salonen. Verkkosovellus: Jari Vihtari.  Päivitettävä aineisto, julkaistu 21.10.2009. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Rantala, Leif: Sámegiel Báikenammalogahallan – Samisk ortnamsförteckning – Samisk stedsnavnfortegnelse – Saamenkielinen paikannimiluettelo - Указателъ саамсеих топонимоь. Roavvenjárga, 1988. ISBN 952-90013-3-9.

Sukunimien taivutus. Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala; toimittaja: Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 28. Päivitettävä aineisto, julkaistu 10.10.2011.

Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä. Toim. Pirjo Mikkonen. Kielenkäytön oppaita 3. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 114. Helsinki 2002.

Svenska ortnamn i Finland – en förteckning över svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland. Red. av Leila Mattfolk och Maria Vidberg. Helsinki : Institutet för de inhemska språken, 2012. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. Förteckningen uppdateras fortlöpande. Publicerades den 25 oktober 2012.

Utrikes namnbok. Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska. 9:e reviderade upplagan. 2013.

Venäläisten henkilönnimien opas. Venäjän federaatiossa käytössä olevia etunimiä muunnoksineen ja sukunimiä. Toimittaneet Martti Kahla ja Pirjo Mikkonen. Kolmas, laajennettu laitos. Kielenkäytön oppaita 5. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 136. Helsinki 2005.

Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Toimittaneet Pirjo Mikkonen, Martti Kahla, Ida Kempinen ja Anna Charnaya. Kielenkäytön oppaita 6. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 138. Helsinki 2006.

Kaavanimistön suunnittelua koskevaa keskeistä kirjallisuutta

Kaavanimien hätäkaste. Nimistönsuunnittelu kunnissa 1999. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus – Suomen kuntaliitto. Helsinki 2000.

Paikannimet – paikan muisti. Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.1999. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto ja ympäristöministeriö, 1999. 36 s.

Pelkonen, Johanna: Murteellisuus kaavanimistössä. Tarkastelun kohteina Etelä-Pohjanmaan murre ja lounaismurteet. Pro gradu -työ: Vaasan yliopisto, nykysuomi. Vaasa 2015. 112 s.

Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Toim. Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen ja  Peter Slotte. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 110. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 1999. 225 s. 

Kaavanimet alueittain

Kaavanimet Espoo – Helsinki

Kaavanimet Hämeenkyrö – Kööpenhamina

Kaavanimet Lahti – Porvoo

Kaavanimet Raasepori – Turku

Kaavanimet Ulvila – Äänekoski

Muita ohjeita

Artikkeleja virallisista nimistä

Ulkomaiset paikannimet

Haja-asutusalueiden tiennimet

Rakennusten ja liikelaitosten nimet