Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Suomen kielen sanakirjoja ja sanastoja

Nykykielen sanakirjoja ja sanastoja

Kielitoimiston sanakirja, sähköinen, 2014. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. Vapaasti käytössä oleva päivitettävä verkkoversio osoitteessa www.kielitoimistonsanakirja.fi. – Sähköinen Kielitoimiston sanakirja on edelleen saatavissa myös Kielikoneen MOT-sanakirjaston osana. Sanakirjan MOT-versioon kuuluu myös Asutusnimihakemisto, mutta sitä ei ole päivitetty vuoden 2011 jälkeen. Kielitoimiston sanakirja

Kielitoimiston sanakirja, 2012. Kolmas, uudistettu painos. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 170, Helsinki.

Nykysuomen sanakirja, 1951–61, 14. painos 1996. WSOY, Helsinki. – Noin 201 000 hakusanaa. Sanakirjan sisältö on kaikissa painoksissa ja laitoksissa sama.

Synonyymisanakirja, 1989. Toim. Harri Jäppinen. (= Nykysuomen sanakirja 7.) WSOY. – Noin 18 000 hakusanaa. Ryhmittelee samaa tarkoittavia tai merkitykseltään läheisiä sanoja yhteen. Yleiskielen sanojen lisäksi mukaan on otettu joukko arkikielen ja slangin sanoja sekä vierassanoja.

Eronen, Riitta 2007: Uudissanat rötösherrasta salarakkaaseen. Otava, Helsinki. – Esittelee aihepiireittäin vuosina 1982–2007 Mitä, missä, milloin -vuosikirjoissa olleet uudissanat.

Paunonen, Heikki 2000: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja. Laatineet Heikki ja Marjatta Paunonen. WSOY, Helsinki. – Esittelee aakkosjärjestyksessä slangisanoja 1880-luvulta alkaen 2000-luvulle asti, noin 33 000 hakusanaa, joukossa myös slangiasuisia henkilön- ja paikannimiä.

Jarva, Vesa ja Nurmi, Timo 2006: Oikeeta Suomee. Suomen puhekielen sanat ja sanonnat. WSOY. – Lähes 7 000 hakusanaa ja sanontaa, käytännön esimerkkejä ja vieraskielisille hakusanat englanniksi.

Hyödyllinen lähde on lisäksi slangisanoja ja muita puhekielisiä ilmauksia selittävä verkkosanasto urbaanisanakirja.com. Urbaani sanakirja

Vierasperäisten sanojen (ns. sivistyssanojen) sanakirjoja

Turtia, Kaarina 2001: Sivistyssanat. Otava, Helsinki.

Valpola, Veli 2000: Suuri sivistyssanakirja. WSOY, Helsinki.

Nykysuomen sivistyssanakirja: Vierasperäiset sanat, 1991. 13. painos (= Nykysuomen sanakirja 4). SKS ja WSOY. Noin 30 000 hakusanaa. Nykysuomen laitoksen toimittama.

Koukkunen, Kalevi 1990: Atomi ja missi. Vierassanojen etymologinen sanakirja. WSOY , Helsinki.  – Esittelee tuhannen tavallisen vierassanan alkuperän.

Etymologisia sanakirjoja (sanojen taustaa selittäviä)

Häkkinen, Kaisa 2004. Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, Helsinki. – Esittelee yleistajuisesti suomen sanaston alkuperää, yli 6 000 hakusanaa.

Suomen sanojen alkuperä, 1992–2000. Etymologinen sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 62. SKS, Helsinki. – Esittelee sanojen taustaa, erikoismerkityksiä sekä esiintymistä murteissa ja suomen kirjakielen eri kehitysvaiheissa.

Karttunen, Klaus 2013: Orientin etymologinen sanakirja. Gaudeamus, Helsinki. – Esittelee suomen sanoja, joiden juuret ovat Aasiassa, Pohjois-Afrikassa tai turkkilaiskielissä.

Tietoa maailman kielistä

Anhava, Jaakko 2005: Maailman kielet ja kielikunnat. Gaudeamus, Helsinki.