Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Standardeja

Standardeissa julkaistut yhteisesti hyväksytyt käsitteet ja määritelmät hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Suomessa stardardisoinnin keskusjärjestönä toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, ja se laatii standardit yhdessä toimialayhteisöjensä  kanssa. Seuraavia  SFS:n julkaisemia eri alan standardeja on käytetty pohjana joidenkin ohjeiden laadinnassa.

Aakkostaminen ja siihen liittyvä ryhmittely. SFS 4600, 2000.

Arabian kielen translitteraatio. SFS 5755, 1993.

Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. SFS 2487, 2007.

Kielten nimien tunnukset. Osa 1: Kaksikirjaimiset tunnukset. SFS-ISO 639, 2010.

Kirjallisuusviitteiden laatiminen. SFS 5342, 1992.

Kyrillisten kirjainten translitterointi. SFS 4900, 1998.

Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset. Osa 1: Maiden nimien tunnukset. SFS-EN ISO 3166, 2007.

Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen. SFS 4175, 2006.

Valuuttojen tunnukset. SFS-ISO 4217, 2004.

Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. SFS 5831, 1998.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången