Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Eri alojen sanakirjoja sekä sanastoa selittäviä tietoteoksia

Lääketiede

Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja. 5., uudistettu painos 2007. Duodecim, Helsinki. – Esittelee ja selittää lääketieteen suomenkielisiä termejä. Mukana latinan-, englannin- ja ruotsinkieliset vastineet.

Terveyskirjasto. Hyödyllinen termienkin näkökulmasta on verkkopalvelu www.terveyskirjasto.fi, jossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa ajantasaista artikkelia terveydestä ja sairauksista. Terveyskirjasto

Ruoka-ala

Turtia, Kaarina 2009: Gastronomian sanakirja. Otava, Helsinki. – Yli 7 000 hakusanaa, mukana ruoanvalmistusaineita, ruokia, juomia ja ravinto-opillisia termejä.

Raholan syötäviä sanoja, ylläpitäjä: Jaakko Rahola. – Esittelee ruokasanoja ja niiden taustaa. Raholan syötäviä sanoja

Biologia

Tirri, Rauno ym. 2006: Biologian sanakirja. Uudistetun laitoksen 3. painos, Otava, Helsinki. – Sanastoa biologian eri aloilta. Mukana myös englantilais-suomalainen sanaluettelo.

Taide

Konttinen, Riitta ja Laajoki, Liisa 2000. Taiteen sanakirja. Toim. Kaarina Turtia. Otava, Helsinki. – Esittelee eri taidelajien keskeistä sanastoa.

Hosiaisluoma, Yrjö 2003: Kirjallisuuden käsikirja. WSOY, Helsinki. – Esittelee ja taustoittaa kirjallisuudentutkimuksen terminologiaa, yli 1 700 hakusanaa.

Urheilu

Raevuori, Antero 2005: Urheilusanakirja. WSOY, Helsinki. – Esittelee eri urheilulajien terminologiaa, yli 3 500 hakusanaa.

Uskonto

Hämeen-Anttila, Jaakko 2013: Islamin käsikirja. Toinen painos. Otava, Helsinki. – Yleisesitys islamin historiasta, uskonnon tärkeimmistä pääkäsitteistä, muslimien velvollisuuksista ja Lähi-idän tilanteen taustoista. Lopussa aakkosellinen hakemisto.

Uusien uskontojen käsikirja. Uudet uskonnolliset liikkeet, lahkot ja vaihtoehtoisen henkisyyden muodot. Toim. Christopher Patridge. Kirjapaja, Helsinki. – Suomalaisten asiantuntijoiden tarkistama teos uusista uskonnon muodoista. Yli 200 uutta uskonnollista liikettä, lahkoa ja henkisyyden muotoa. Lopussa aakkosellinen hakemisto.

Palva, Heikki 1995: Raamatun tietosanasto. WSOY, Porvoo–Helsinki. – Kertoo Raamatun taustoista, selittää sanoja ja nimiä. Lopussa aakkosellinen hakemisto.

DigiSanakirja. Pohjautuu Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirjaan (1936, kuudes painos 2005), joka esittää selityksen noin 2 300 sanalle ja nimelle. DigiSanakirja

Talouselämä ja tekniikka

Taloussanasto. 2007. Yritys- ja kansantaloutta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Taloustieto ry. 8., uud. painos. – Sisältää määritelmät.

Pankki- ja rahoitussanasto. Sanastokeskus TSK:n koordinoima pankki- ja rahoitusalan sanastohanke  julkaisee alan sanastoaineistoa yleiseen käyttöön. Julkaistut suositukset ovat syntyneet Sanastokeskuksen sekä useiden pankki- ja rahoitusalan asiantuntijoiden yhteistyönä. Pankki- ja rahoitussanasto

Tietotekniikan termitalkoot. Sanastokeskus TSK:n tietotekniikan termitalkoot -hankkeessa laaditaan suosituksia suomenkielisistä tietotekniikan termeistä. Suositusten takana on joukko tietotekniikan, kielen ja viestinnän ammattilaisia. Tietotekniikan termitalkoot

Oikeustiede, hallinto ja työelämä

Ammattiluokitus 2010. Ammattien pääluokat ja tarkemmat luokat sekä luokkien määritelmät. Ammattiluokitus 2010

Encyclopædia Iuridica Fennica = Suomalainen oikeustietosanakirja. 1994–1999. Suomalainen lakimiesyhdistys. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja.)

Valtioneuvoston termipankki Valter. Valterissa on muun muassa seuraavat sanastot: Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, EMU-sanasto, Ilmasto- ja energiasanasto, Julkisten rakennusten nimiä, Korkeakoulusanasto, Kuntasanasto, Suomalaiset sotilasarvot, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto , Valtioneuvostosanasto ja Verosanasto. Valter