Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Yhdistyvien kuntien samat tiennimet

Kun on saatu sovituksi kuntien yhdistymisestä ja päästy uuden kunnan nimestäkin yksimielisyyteen, on vastassa vielä yksi ongelma: samannimiset tiet ja kadut. Kunnassa ei voi olla useita samannimisiä teitä tai katuja, muuten menisivät postit ja hälytysajoneuvot pahasti vikaan.

Mutta mikä useasta Kuusitiestä, Myllytiestä tai Rantakadusta jää entiselleen, mikä muutetaan? Asukkaat eivät mielellään muuta postiosoitettaan. Kullakin paikkakunnalla voidaan keksiä omaperäisiä ratkaisuja, mutta hyvä on ottaa huomioon yleisiäkin ohjeita.

Jos on vain kaksi samaa nimeä, ne voisi mahdollisesti erottaa entisen kunnannimen tai kylännimen perusteella. Voisi muodostaa esimerkiksi nimet Kalvolan Myllytie ja Rengon Myllytie. Voitaisiin ehkä lisätä vanhan kadunnimen eteen ilmansuuntasana: Läntinen Myllytie ja Itäinen Myllytie. Ratkaisu ei kuitenkaan tunnu käyttökelpoiselta, jos Myllyteitä on enemmän. Nämä vaihtoehdot tekevät kadunnimistä myös melko pitkiä.

Nimen säilyttäminen

Nimi voitaisiin säilyttää, kun

 1. kadun varrella asuu enemmän asukkaita kuin muiden samannimisten katujen varsilla

 2. kadun varrella on monia yrityksiä, joiden osoitteenmuutos tuottaisi sekä kuluja että työtä kuten kirjelomakkeiden, käyntikorttien ja verkkosivujen uusimista

 3. katu on tärkeä väylä, esimerkiksi kaupunginosan sisääntulo- tai läpiajoreitti

 4. nimellä on historiallista taustaa tai se on vakiintunut vuosikymmenien ajan

 5. nimi on hyvin motivoitu (esim. Myllytie on muistoa vanhasta kylämyllystä tai sen varrella on edelleen mylly tai Kuusitie kulkee kuusimetsikön halki)

 6. nimi pohjautuu alueen perinteiseen vanhaan paikannimistöön.

Nimen muuttaminen

Jos jokin kadunnimistä on muutettava, on hyväksyttävä joitakin yleisiä periaatteita. Nimen muuttamista voi perustella, jos

 1. kadunnimi on vain harvalla tai ei kellään postiosoitteena

 2. nimi ei ole yritysten osoitteena

 3. katu on lyhyt tai muuten vähäinen väylä, kuja, polku tms.

 4. nimi on nuori

 5. nimestä on aiemmin havaittu olleen hankaluuksia kirjoitustavan, ääntämisen tai taivutuksen takia (mm. muistonimet, jotka perustuvat vierasperäisiin sukunimiin).

 6. nimi kuuluu ns. ryhmänimiin eli se on keksitty aiheen mukaan, esimerkiksi Kuusitie on ryhmässä, jonka aiheena ovat puulajit, ja lähellä ovat vaikkapa Tammitie, Koivutie ja Pihlajatie. Ryhmänimen tärkeänä ominaisuutena pidetään sitä, että se ohjaa oikeaan suuntaan, muiden samanaiheisten nimien lähelle. Siksi voi perustella sitäkin, että säilytetään ryhmänimet kokonaisuutena eikä muuteta niitä. Kuitenkin aihepiirinimi on melko helppo korvata jollakin toisella saman aihepiirin nimellä. Sen sijaan konkreettisesti motivoitu nimi on vaikeampi korvata uudella, joten sen säilyttämistä voi puoltaa. Vertaa säilytettävien nimien kohta 5.