Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Nimistönsuunnittelun testit

Testaa, kuinka hyvin nimiä organisaatiossasi suunnitellaan! Nimitestit on tarkoitettu niille, jotka haluavat testata hallinnon organisaatioiden, alayksiköiden ja hallinnollisten alueiden nimien suunnittelua ja sen onnistumista.

Nimiensuunnittelutesti paljastaa, sujuuko nimien suunnittelu niin, että tuloksena ovat hyvät, ymmärrettävät ja oikeaan paikkaan viittaavat nimet. Nimientarkistustestin avulla voi selvittää, ovatko yksittäiset nimet onnistuneita.