Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kunnallisten liikelaitosten nimet

Kuntalain mukaan kunnan perustamasta liikelaitoksesta käytetään nimitystä kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän perustamasta nimitystä kuntayhtymän liikelaitos. Liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos (ruots. affärsverk).

Kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustamasta kuntayhtymästä, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen, käytetään nimitystä liikelaitoskuntayhtymä (ruots. samkommuns affärsverk ). Tällaisen liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitoskuntayhtymä (ruots. affärsverkssamkommun).

Yritysmuoto nimen alkuun

Taivutusongelmia voi välttää sijoittamalla yritysmuotoa ilmaisevan sanan liikelaitos tai liikelaitoskuntayhtymä nimen alkuun. Silloin nimeä voi taivuttaa sen viimeisen osan mukaan.

Juoksevassa tekstissä liikelaitos-sanan voi jättää pois, kun nimi toistuu tai kun tieto muuten ilmenee asiayhteydestä. Voidaan siis sanoa Liikelaitos Oulun Tilakeskuksessa tai vain Oulun Tilakeskuksessa.

Myös ruotsin kielessä suositetaan osan liittämistä alkuun: Affärsverket Esbo Catering, Affärsverket personalutvecklingstjänster, Affärsverket Västra Nylands räddnigsverk. Näin saadaan kaksikielisissä kunnissa suomen- ja ruotsinkielinen nimi tarkemmin vastaamaan toisiaan.

Yhdysmerkki tai suoraan yhteen

Jos sana liikelaitos halutaan sijoittaa nimen loppuun, oikeinkirjoitus vaatii enemmän:

Jos nimeen sisältyy perusmuodossa oleva erisnimen kaltainen ilmaus, osien välille merkitään yhdysmerkki, esimerkiksi Tilakeskus-liikelaitos.

Jos varsinainen nimi koostuu useasta osasta, ennen yhdysmerkkiä tulee myös sananväli: Vantaan työterveys -liikelaitos. Silloin kun sekaannuksen vaaraa ei ole eikä asiayhteydessä ole tarvetta tuoda esiin yritysmuotoa, voidaan yleiskielisessä tekstissä sana liikelaitos jättää pois ja puhua esimerkiksi vain Tilakeskuksesta.

Tapauksissa, joissa kohteen tarkoite eli ”laji” ei näy suoraan siitä nimestä, johon liikelaitos-sana on tarkoitus yhdistää, nimestä voi saada sujuvamman kirjoittamalla lain vaatiman liikelaitos-sanan yhdyssanaksi edeltävän, toiminnan luonnetta kuvaavan sanan kanssa: esimerkiksi Vantaan työterveysliikelaitos (vrt. valtion liikelaitokset Luotsausliikelaitos ja Varustamoliikelaitos).

Liikelaitoskuntayhtymä

Vastaavalla tavalla voidaan menetellä myös nimissä, joihin laki vaatii ilmauksen liikelaitoskuntayhtymä.  Esimerkiksi nimet Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymä on muodostettu kielellisesti oikein, mutta käyttäjän kannalta lain vaatimat termit ovat hankalia. Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin kiinteistötoimesta huolehtiva yhtiö on nimetty yksinkertaisemmin Vieskan liikelaitoskuntayhtymäksi. Jos nimeen sisältyy toimintoa kuvaava sana perusmuodossa eikä genetiivissä, nimen ilmaisema toiminta erotetaan yhdysmerkillä sanasta liikelaitoskuntayhtymä: esim. Itä-Suomen huoltopalvelut -liikelaitoskuntayhtymä.

Tapauksissa, joissa nimeen sisältyy jokin toimintoa tms. ilmaiseva yleissana ja sana liikelaitoskuntayhtymä on sijoitettu nimen loppuun, sen voi käytössä jättää pois samantyyppisissä tapauksissa kuin liikelaitos-sanakin.

Isot alkukirjaimet

Vakiintuneen oikeinkirjoituksen mukaan näissä nimissä vain ensimmäinen alkukirjain on iso, ellei nimiin sisälly toista erisnimeä.

Lyhenne

Mahdollista on, että sana liikelaitos lyhenee nimissä ll:ksi oy:n tapaan ja ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa käytettävä affärsverk av:ksi ab:n tapaan. Selvempi, tekstistä ja valtion liikelaitoksista paremmin erottuva lyhenne olisi kl tai kll (= kunnallinen liikelaitos). Nämä lyhenteet eli yritysmuodon tunnukset voivat olla joko pisteellisiä tai pisteettömiä, kuten oy. Liikelaitoskuntayhtymän lyhenne voisi olla lky. Lyhyitä tunnuksia käyttämällä saataisiin pitkät nimiketjut sujuvimmiksi.