Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Millä tolalla kieliasiat omassa virastossanne ovat?

Oletteko perillä siitä, miten kieliasiat on virastossanne, kunnassanne tai yrityksessänne hoidettu ja mitä niiden edistämiseksi voisi tehdä? Virkakielityön kartoitustestin avulla voitte selvittää, miten kielityö ja tekstien laatiminen on virastossanne järjestetty ja miten asiakas on otettu huomioon. Kartoitus paljastaa, mitkä asiat virastossa ovat jo mallillaan, mihin asioihin olisi vielä syytä kiinnittää huomioita ja mitkä asiat ovat kenties jääneet kokonaan taka-alalle.

Kartoitustesti koostuu 10-kohtaisesta kysymyslistasta, jonka jokaiseen kohtaan liittyy tarkentavia lisäkysymyksiä. Lisäkysymykset auttavat vastaamaan pääkysymyksiin ja pohtimaan käytännön ratkaisuja. Kuhunkin pääkysymykseen voi vastata ”kyllä”, ”jonkin verran” tai ”ei” (paitsi kysymyksiin 2, 4, ja 7, joihin voi vastata joko ”kyllä” tai ”ei”), ja vastauksista saa heti palautetta.

Vastaukset on myös pisteytetty (lukuun ottamatta kysymystä 4). Pistemäärää voi lopuksi verrata testin maksimipistemäärään, ja myöhemmin virastossa tehtyjen virkakielen parannustoimien jälkeen pistemäärää voi pyrkiä korottamaan.

Virkakielityön kartoitustesti on oiva tapa aloittaa kielen parantaminen virastossanne!