Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 9. Esitetäänkö eri asiat johdonmukaisesti omissa kappaleissaan?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


Kappalejaon tarkoitus on auttaa lukijaa hahmottamaan, missä kohden siirrytään asiasta toiseen. Siksi kappaleiden pituus vaihtelee ennen kaikkea asian mukaan.


Kappalejakoon ja kappaleiden pituuteen vaikuttavat myös tekstilajin vakiintuneet käytännöt, tekstin pituus ja jakautuminen lukuihin sekä palstan leveys. Esimerkiksi verkkotiedotteissa on yleensä kapeampi palsta ja lyhyemmät kappaleet kuin lausunnoissa.


o   Auttaako kappalejako hahmottamaan tekstin jäsennyksen?

o   Onko kussakin kappaleessa yksi ydinajatus?

o   Alkaako kappale tärkeimmällä asialla, tai onko se muuten jäsennykseltään selkeä?

o   Sopiiko kappaleiden pituus tekstin lajiin?

o   Onko kappaleet erotettu toisistaan selvästi tyhjällä rivillä tai ensimmäisen rivin sisennyksellä?


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången