Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 6. Käykö tekstistä ilmi, kuka kulloinkin tekee jotain?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Käytätkö organisaatiosi nimeä, kun kerrot sen toiminnasta?

Onko esimerkiksi päätöksessä sanottu ratkaisijaorganisaation nimi siinä virkkeessä, jossa ratkaisu on esitetty? Ei näin: Teille on myönnetty lupa… Paremmin näin: X-virasto on myöntänyt teille luvan… 

Passiivin (pyydetään, ei makseta) käyttö voi jättää tekijän epäselväksi. Passiivia voi käyttää, kun on varma siitä, että tekijä on ilmaistu selvästi: esimerkiksi kun tekijä on nimetty edellisessä virkkeessä. Seuraavassa esimerkissä passiivi käytetään sekä tekstin kirjoittajasta että lukijasta:

Ei näin: Saatava pyydetään suorittamaan viimeistään 30.11.2014. Jos saatavaa ei makseta eräpäivään mennessä, sen perimiseksi ryhdytään ulosottotoimiin.

Paremmin näin: X-virasto pyytää teitä suorittamaan maksun viimeistään 30.11.2014, muuten joudumme ryhtymään toimiin sen perimiseksi.

o   Toiminta voidaan esittää selvästi tai jättää se epäselväksi. Aina ei tiedetä, kuka jonkin asian tekee, eikä se ole aina tärkeää. Seuraavissa esimerkeissä sama asia sanotaan eri tavoilla, jotka ilmaisevat tai peittävät tekijän:

Vesilaitos yhtenäistää vesimaksuja toimialueellaan. (aktiivinen verbi pyytää ja toimija Vesilaitos)

Vesimaksut yhtenäistetään vesilaitoksen toimialueella. (passiivimuotoinen verbi)

Vesimaksut yhtenäistyvät vesilaitoksen toimialueella. Tavoitteena on yhtenäistää vesimaksut vesilaitoksen toimialueella. Vesimaksujen yhtenäistäminen vesilaitoksen toimialueella on vireillä (toimijan kätkeviä verbimuotoja)

o   Käytätkö organisaatiosta myös me-muotoa?

Monissa viranomaisen tekstilajeissa on mahdollista käyttää viranomaisesta me-muotoa, kunhan on riittävän selvää, kuka on tekijä. Me-muoto tuo tekstiin läheisemmän sävyn ja sopii teksteihin, joissa lukijaa puhutellaan suoraan. (Katso edellistä esimerkkiä.)