Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 5. Onko teksti kirjoitettu lukijan näkökulmasta?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Kenen näkökulma tekstissä on: onko se kirjoittajaorganisaation vai lukijan (esimerkiksi asiakkaan, hakijan, kansalaisen) näkökulma?


Tekstin näkökulma tulee esiin esimerkiksi seuraavissa seikoissa:

·  ketkä mainitaan tekstissä

·  kuka toimii tekstissä aktiivisesti ja kuka esitetään toimien kohteena

·  mitä tekstissä esitetään varmana asiana

·  esitetäänkö tekstissä myös lukijaan vaikuttavat asiat ja seuraukset.

 

o   Pysyykö näkökulma läpi tekstin samana? Jos näkökulma vaihtuu kesken tekstin, onko lukijaa johdateltu muutokseen.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången