Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 4. Alkaako teksti pääasialla, tai palveleeko tekstin esittämisjärjestys muuten lukijaa?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Esitetäänkö lukijalle tärkein asia tekstin alussa?

·       Sopisiko tekstiin tiivistelmä, jossa lukijalle tärkein asia kerrotaan tekstin alussa?

o   Voiko sisällön hahmottaa helposti?

o   Onko asiat esitetty johdonmukaisessa järjestyksessä?

o   Sopiiko esittämisjärjestys tekstin tavoitteeseen, sisältöön ja tekstilajiin?

 

Tavallisia esittämisjärjestyksiä:

·       pääasia ensin, perustelut ja yksityiskohdat sitten (tiedotteessa, päätöksessä, lausunnossa, esityksessä)

·       aihepiirijärjestys (esitteessä, käsikirjassa)

·       aikajärjestys (toimintaohjeessa)

·       ongelmanratkaisujärjestys (tutkimusraportissa).


Lukijalle tärkeintä on esimerkiksi,

·       onko päätös myönteinen vai kielteinen

·       mikä muuttuu tai on muuttunut

·       miten asia koskee häntä itseään.

 

Esimerkki.

Aloita vastaus kysytyllä asialla ja kerro perustelut vasta sen jälkeen.

NÄIN:

Lomaoikeutesi on 28 päivää. Lomaoikeus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaan seuraavasti: [– –].

Älä aloita vastausta perusteluilla.

EI NÄIN:

Lomaoikeus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaan seuraavasti: [– –]. Lomaoikeutesi on siis 28 päivää.