Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 3. Onko tekstissä lukijalle sopiva sisältö: riittävästi asioita mutta ei liikaa?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Onko tekstissä kaikki se mitä lukijan on tarpeen tietää?

 

·       Onko tekstin pääasia selvästi sanottu ja helposti löydettävissä?

·       Onko tekstissä riittävästi taustaa, jotta lukija ymmärtää pääasian?

·       Onko tekstissä esitetty riittävät perustelut pääasialle ja muille asioille?

·       Onko tekstissä yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, verkko-osoite), joiden kautta voi kysyä tai lukea lisää asiasta?

 

o   Onko tekstiin jäänyt lukijoiden kannalta turhia asioita?

 

·       Ovatko tekstin asiat välttämättömiä pääasian (esimerkiksi hakemuksen ratkaisun) ymmärtämiseksi?

Esimerkiksi: Onko oman organisaatiosi toimintaa selostettu vain sen verran kuin on tarpeen pääasian ymmärtämiseksi?

·       Oletko ottanut huomioon, mitä lukija jo tietää?

Esimerkiksi: Jos teksti on vastaus lukijan (tekstin saajan) yhteydenottoon, hakemukseen tms., onko tekstissä pitkä selostus siitä, mitä lukija on omassa tekstissään esittänyt?