Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 22. Onko tekstin kieliasu huoliteltu?

 • Onko tekstin kieliasu tarkistettu?
 • Onko tarkistamiseen käytetty oikolukuohjelmaa?
 • Onko kieliasun tarkistanut kielen ammattilainen?
 • Onko kieliasun tarkistamisessa käytetty ajantasaisia kielioppaita?
 • Onko tekstin lukenut läpi työtoveri, joka on kiinnittänyt huomiota myös kieliasuun?
 • Onko tekstin oikeinkirjoitus suositusten mukaista?
  • Onko lyöntivirheet korjattu?
  • Onko yhdyssanat kirjoitettu oikeinkirjoitussuositusten mukaan?
  • Ovatko välimerkit oikeilla paikoillaan?
  • Onko isot ja pienet alkukirjaimet merkitty suositusten mukaan?
  • Ovatko numero- ja lyhennemerkinnät suositusten mukaisia?
  • Onko tekstin muoto- ja lauserakenne kielenhuollon suositusten mukainen?
  • Onko sanoja taivutettu lauseyhteyden vaatimassa muodossa?

Esimerkki

EI NÄIN: Asiakirjat pitää olla perillä klo 16.15 mennessä.

VAAN NÄIN: Asiakirjojen pitää olla perillä klo 16.15 mennessä.

o   Meneekö teksti muualle ulkoasultaan muotoiltavaksi, esimerkiksi painoon tai medialle? Onko se näiden haluamassa muodossa ja työstämiskelpoinen?

Kielenhuollon ohjeita on esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla (www.kotus.fi, www.kielitoimisto.fi) ja Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa (10., korjattu ja uudistettu painos 2012, Kotimaisten kielten keskus).

Sanojen oikeinkirjoituksen ja taivutuksen voi tarkistaa Kielitoimiston sanakirjasta, josta on olemassa vapaasti saatavilla oleva verkkoversio osoitteessa www.kielitoimistonsanakirja.fi. Tekstin kieliasun tarkistamisessa auttavat myös oikolukuohjelmat.

Suomen kielen käytön kysymyksiin vastataan Kielitoimiston puhelinneuvonnassa, puh. 0295 333 201 (ma–pe klo 9–12).

Nimikysymyksiin vastataan Kotimaisten kielten keskuksen nimineuvonnassa, puh. 0295 333 203 (to ja pe klo 10–12).

Ruotsin kielen kysymyksiin saa vastauksia ruotsin kielen neuvonnassa, puh. 0295 333 202.