Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 20. Selitetäänkö tekstissä lukijoille vieraat lyhenteet?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Pitkistä hallinnon nimistä ja termeistä käytetään usein lyhennettä. Vieras lyhenne on kuin vieras termi: jos ei tunne alaa, ei ymmärrä termiäkään. Siksi muut kuin yleisesti tunnetut lyhenteet on tarpeen selittää tekstissä.  Harvasta lyhenteestä tulee niin tunnettu, että se muuttuu nimeksi, kuten Kela.

 

o   Tunteeko suurin osa kansalaisista seuraavat lyhenteet?

 

·       Avi, ely, sote, tes, hare, Sade, Kaiku, ao., ko. , po.


Huom. Vältä ulkopuolisille tarkoitetuissa teksteissä sisäiseen käyttöön kuuluvia lyhenteitä.


·       jory (johtoryhmä), kv. (kansainvälinen), ms (maksusitoumus)