Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 2. Käykö tekstistä hyvin ilmi, mikä on sen tavoite?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Jos olet kirjoittanut tekstin yksin, oletko merkinnyt suunnitteluvaiheessa muistiin, mikä on tekstin tavoite? Jos et ole tehnyt sitä, tiivistä tekstin tavoite parilla virkkeellä.


o   Jos teksti on tehty yhteistyönä tai olet muokannut aiempaa tekstiä, tiivistä tässäkin tapauksessa tekstin tavoite muutamaan virkkeeseen.

 

o   Tekstin tavoite voi olla esimerkiksi, että lukija luettuaan tekstin

·       tietää jonkin asian

·       osaa tehdä jonkin asian

·       uskoo, että tekstin tieto on luotettavaa ja hänelle merkityksellistä

·       uskoo, että hänen kannattaa toimia tekstin mukaan.

 

o   Tekstillä voi olla yksi tavoite tai useampia, kuten usein esimerkiksi ohjekirjeillä tai uutiskirjeillä. Mikä niistä on tärkein?

 

o   Onko päätavoite tekstissä hyvin esillä, näkyykö se esimerkiksi

·       pääotsikossa ja alaotsikoissa (katso kysymyksiä 10, 11 ja 12)

·       tekstin esittämisjärjestyksessä: pääasia on alussa (katso kysymystä 4)

·       tiivistelmässä (katso  kysymystä 4)

·       tietolaatikoissa (katso kysymystä 8)?