Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 19. Selitetäänkö tekstissä lukijoille vieraat ammattitermit?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Virkateksteissä käytetään hallinnon ja lainsäädännön termejä ja lisäksi monen alan ammattisanastoa. Ne voivat estää viestin ymmärtämisen, jos ne ovat lukijalle vieraita. On siis tärkeää harkita, mitkä termit ovat tuttuja tietylle lukijalle tai keskimääräiselle lukijalle. Muut termit on tarpeen selittää, kun niitä käytetään ensimmäistä kertaa, esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Palveluvalikoima sisältää julkisen terveydenhuollon palvelut ja sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset (ns. Kela-korvaukset).

o   Ymmärtääkö suurin osa kansalaisista esimerkiksi seuraavat ilmaukset?

    • saanto, valitusosoitus, lainvoimainen, vastaselitys, enemmälti, rakenteinen (esim. hoitosuunnitelma), vyöryttäminen

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången