Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 18. Ilmaistaanko tekeminen yleensä verbeillä eikä niistä johdetuilla substantiiveilla?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.

  • Asia tulee selvemmin sanotuksi ja lauseet ovat rakenteeltaan selkeämpiä, jos tekeminen ilmaistaan verbeillä.
  • Erityisesti virkakielessä tekemisen sisältö ilmaistaan usein verbistä johdetulla substantiivilla (esimerkiksi korjaaminen, korjaus < korjata).  Verbi taas on merkitykseltään silloin niin laaja, että se sopii mihin tahansa yhteyteen (suorittaa, tehdä, muodostaa, aloittaa, lopettaa).

Esimerkkejä substantiivin korvaamisesta verbillä:

·       suorittaa korvaus → korvata

·       suorittaa maksu → maksaa

·       tapahtuu muutos → muuttuu

·       tehdä päätös → päättää

·       antaa vastaus → vastata

·       tehdä esitys → esittää

·       tehdä lailliseksi → laillistaa

·       tehdä poikkeus → poiketa

·       olla tietoinen → tietää

·       suorittaa laajennus → laajentaa

·       aloittaa rakentaminen → alkaa rakentaa

·       lopettaa tukien maksu → lakata maksamasta tukia

  • Jos verbistä muodostettu substantiivi vaihdetaan sisällökkääseen verbiin, täytyy lausetta usein muuttaa muutenkin. Yhden lauseen sijaan voi silloin tarvita useampia lauseita.
EI NÄIN: Liikkumavapauden lisääntyminen EU:n alueella edellyttää valtion sisäisen turvallisuuden takaavien korvaavien toimenpiteiden kehittämistä.

PAEMMIN NÄIN: Koska liikkumavapaus lisääntyy EU:n alueella, on kehitettävä toimenpiteitä, jotka takaavat valtion sisäisen turvallisuuden.

  • Huom. Kaikkia verbeistä johdettuja substantiiveja ei voi muuttaa verbeiksi. Vakiintuneet termit ovat sellaisia. (liikkumisvapaus: Ei → ”Koska EU:ssa liikutaan vapaasti”). Muutkin syyt saattavat estää sisällökkään verbin käytön.