Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 17. Onko lauseiden informaatiorakenne luonteva?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


  • Alkavatko lauseet yleensä tutulla asialla, johon uusi asia liitetään?

Lukijalle on yleensä vaivattominta, jos lause alkaa tutulla asialla, johon uusi asia liitetään. Tekstin alussa tuttua voi olla esimerkiksi jokin yleisesti tunnettu asia, johon viitataan erisnimellä. Muut lauseet voivat alkaa asioilla, jotka tekstissä on jo mainittu.


Esimerkki:

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on julkaissut ”Kävelyllä Arabianrannassa” -esitteen. Esitteessä on listattu 17 kohdetta, jotka ovat taiteellisesti tai arkkitehtonisesti merkittäviä.

Esimerkin lauseet jakaantuvat tuttuun ja uuteen asiaan seuraavasti:


Tuttu puheenaihe

Uuden aiheen esittely

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

on julkaissut ”Kävelyllä Arabianrannassa” -esitteen.

Esitteessä

on listattu 17 kohdetta,

jotka

ovat taiteellisesti tai arkkitehtonisesti merkittäviä.

 

Esimerkin tutuista puheenaiheista ensimmäinen (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) on yleisesti tunnettu asia. Muut puheenaiheet on esitelty niitä edeltävässä lauseessa.