Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 15. Vaihteleeko virkkeitten pituus niin, että osa virkkeistä on lyhyitä (5–7 sanaa), osa pitkiä (15–25 sanaa)?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


  • Onko tekstissä sekä pää- että sivulauseita?

Selkeässä tekstissä virkkeiden pituus tavallisesti vaihtelee. Olennainen erottuu selvemmin, kun kaikkia asioita ei esitetä yhtä tärkeinä. Siksi päälauseiden lisäksi tarvitaan myös sivulauseita, lauseenvastikkeita ja määritteitä.

Virke koostuu vähintään yhdestä lauseesta. Virkkeen pituuteen vaikuttaa se,

1)     kuinka monta lausetta virkkeessä on

2)     kuinka pitkiä virkkeen lauseet ovat.

 

Esimerkki virkkeestä, jossa on yksi päälause:

Esitettä on saatavissa maksutta myös ruotsiksi ja englanniksi.

Esimerkki virkkeestä, jossa on kaksi päälausetta:

Arabianrannan rakentaminen käynnistyi vuonna 2000, ja se on tapahtunut vaiheittain.

Esimerkki virkkeestä, jossa on yksi päälause ja yksi sivulause (sivulause lihavoitu):

Esite sisältää kartan, johon on merkitty kohteet kulkureitin varrelle.

Esimerkki yksilauseisesta virkkeestä, jossa on kaksi lauseenvastiketta (lauseenvastikkeet lihavoitu):

Täytettyäsi tämän lomakkeen voit tallentaa sen halutessasi tietokoneellesi.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången