Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 14. Onko tekstissä tarpeeksi sanoja, jotka ilmaisevat, miten asiat kytkeytyvät toisiinsa?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


Lukijan on helpompi seurata tekstiä, jos asioiden kytkökset toisiinsa on ilmaistu selvästi. Silloin lukijan ei tarvitse arvailla, onko kyse esimerkiksi syystä, ehdosta, vastakohdasta tai vaihtoehdosta.


Kytköksiä on niin lauseiden, kappaleen virkkeiden kuin kappaleidenkin välillä. Niitä ilmaistaan konjunktioilla ja muilla kytkentäilmauksilla, jotka kertovat lukijalle, miten asiat liittyvät toisiinsa.


o   Konjunktioilla ilmaistaan saman virkkeen lauseiden keskinäisiä kytkentöjä. Konjunktioita ovat esimerkiksi

·       ja, tai

·       jos, vaikka, koska

·       mutta, vaan.


o   Muita kytkentäilmauksia voi käyttää myös virkkeiden ja kappaleiden suhteiden ilmaisemiseen. Tällaisia kytkentäilmauksia ovat esimerkiksi

·       myös, lisäksi, esimerkiksi, siksi, kuitenkin, silti, siis, niinpä.


Kytkentäilmausten tulee kertoa lukijalle selvästi, miten asiat liittyvät toisiinsa. Siksi kannattaa välttää sellaisia monitulkintaisia kytkentäilmauksia kuin näin ollen, siltä osin kuin, liittyen ja koskien.