Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 14. Onko tekstissä tarpeeksi sanoja, jotka ilmaisevat, miten asiat kytkeytyvät toisiinsa?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


Lukijan on helpompi seurata tekstiä, jos asioiden kytkökset toisiinsa on ilmaistu selvästi. Silloin lukijan ei tarvitse arvailla, onko kyse esimerkiksi syystä, ehdosta, vastakohdasta tai vaihtoehdosta.


Kytköksiä on niin lauseiden, kappaleen virkkeiden kuin kappaleidenkin välillä. Niitä ilmaistaan konjunktioilla ja muilla kytkentäilmauksilla, jotka kertovat lukijalle, miten asiat liittyvät toisiinsa.


o   Konjunktioilla ilmaistaan saman virkkeen lauseiden keskinäisiä kytkentöjä. Konjunktioita ovat esimerkiksi

·       ja, tai

·       jos, vaikka, koska

·       mutta, vaan.


o   Muita kytkentäilmauksia voi käyttää myös virkkeiden ja kappaleiden suhteiden ilmaisemiseen. Tällaisia kytkentäilmauksia ovat esimerkiksi

·       myös, lisäksi, esimerkiksi, siksi, kuitenkin, silti, siis, niinpä.


Kytkentäilmausten tulee kertoa lukijalle selvästi, miten asiat liittyvät toisiinsa. Siksi kannattaa välttää sellaisia monitulkintaisia kytkentäilmauksia kuin näin ollen, siltä osin kuin, liittyen ja koskien.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången