Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 13. Ovatko viittaukset jo mainittuihin asioihin yksiselitteisiä?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


Viittauksen tulee olla niin selvä, että lukija ymmärtää heti, puhutaanko samasta vai eri asiasta.

Tekstissä mainittuun asiaan voidaan viitata

  • toistamalla sama ilmaus kokonaan tai osittain (valtiovarainministeriö – ministeriö; Sauli Niinistö – Niinistö; tasavallan presidentti – presidentti)
  • käyttämällä tekstiyhteydessään samamerkityksistä ilmausta (valtiovarainministeriö – VM; Sauli Niinistö – presidentti; valtioneuvosto – hallitus)
  • käyttämällä pronominia (valtiovarainministeriö – se; Sauli Niinistö – hän)
  • käyttämällä pronominin ja substantiivin yhdistelmää (valtiovarainministeriö – tämä ministeriö).

On parempi toistaa ilmaus kuin korvata se sellaisella ilmauksella, jota lukija ei osaa yhdistää tekstissä jo mainittuun asiaan tai henkilöön. Lukijalle ei esimerkiksi ole välttämättä selvää, että maan hallitus ja valtioneuvosto tarkoittavat samaa asiaa.

Erityisesti on varottava käyttämästä hallinnon sisäisiä ilmauksia muissa teksteissä (esimerkiksi tasavallan presidenttiin ei kannata presidentin kanslian ulkopuolella viitata lyhenteellä TP).

Pronominia ei kannata käyttää, jos tekstissä on mainittu useampia asioita tai henkilöitä, joihin esimerkiksi pronomini se, tämä tai hän voisi viitata. Tällöinkin on selvintä toistaa edellä käytetty ilmaus.