Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymykset 10 - 12.

Onko tekstissä pääotsikko?

Onko tekstissä riittävästi väliotsikoita?

Vastaavatko otsikot sisältöä?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


Hyvästä pääotsikosta lukija saa nopeasti käsityksen tekstin olennaisesta sisällöstä. Väliotsikot auttavat lukijaa löytämään itselleen tärkeät kohdat ja saamaan kuvan koko tekstin sisällöstä.


o   Ilmaiseeko pääotsikko tekstin tärkeimmän sisällön?

o   Antavatko otsikot riittävästi tietoa tekstin sisällöstä?

o   Ovatko otsikot tarpeeksi lyhyitä?

o   Sopivatko otsikot tekstin tyyliin ja tekstilajiin?


Otsikkotyyppejä

Nimeävät otsikot ilmaisevat tekstin aiheen ja auttavat lukijaa löytämään tekstistä oikean kohdan. Kysyvä otsikko kertoo, mihin kysymykseen teksti vastaa, mutta ei vielä ilmaise vastausta. Tiivistävät otsikot puolestaan kertovat lukijalle myös, mitä asiasta tekstissä sanotaan.


Esimerkki:

Nimeävä otsikko: Hygieniapassin hankinta

Kysyvä otsikko: Miten ja mistä saan hygieniapassin?

Tiivistävä otsikko: Hygieniapassin saa osaamistestaajalta

 

Nimeävä otsikko: Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Kysyvä otsikko: Miten oikaisuvaatimus tehdään?

Tiivistävä otsikko: Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången