Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 1. Käykö tekstistä hyvin ilmi, kenelle se on tarkoitettu?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.

o   Jos olet kirjoittanut tekstin yksin, oletko merkinnyt muistiin suunnitteluvaiheessa, kenelle teksti on tarkoitettu? Jos et ole tehnyt sitä, luonnehdi nyt lukijoita parilla sanalla tai virkkeellä.

o   Hallinnon tekstejä kirjoitetaan usein yhteistyönä, tai ne muokataan aiemmista teksteistä. Jos teksti on tehty yhteistyönä tai olet muokannut aiempaa tekstiä, luonnehdi myös tässä tapauksessa parilla sanalla tai virkkeellä, millaisia lukijoita ajattelet tekstillä olevan. 

Kirjaa, keitä ovat lukijat. Onko lukija tietty henkilö? Onko lukijoina joukko, jonka koostumus ei ole tarkasti selvillä? Millainen olisi keskimääräinen lukija?

Kirjaa esimerkiksi, ovatko lukijat tekstin aiheen asiantuntijoita vai eivät. Ovatko he asiantuntemukseltaan yhdenmukainen vai kirjava joukko? Tuntevatko lukijat tekstissä käytetyn sanaston? Kuuluvatko lukijat erityisryhmään, joka tarvitsee selkotekstiä eli helpotettua tekstiä?

Kannattaa pyytää kohderyhmän edustajaa lukemaan teksti ja kommentoimaan sitä.

Tekstiin voi myös kirjoittaa, keille se on tarkoitettu, jos se on tekstilajissa mahdollista.