Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Lyhenteet ja merkit tekstissä

Miten lyhenteeseen liitetään taivutuspääte, milloin tarvitaan kaksoispistettä? Valitse seuraavista lyhenteitä ja merkkejä koskevista vaihtoehdoista mielestäsi oikea ja paina Lähetä vastaus -painiketta päästäksesi eteenpäin. Lopuksi näet saamasi pisteet ja oikeat vastaukset perusteluineen.