Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Vanhan kirjasuomen pähkinät

Vanhan kirjasuomen pähkinöissä testataan, kuinka hyvin tunnet 1500–1700-lukujen kirjoissa ja muissa painotuotteissa käytettyjä sanoja. Tiedätkö tai pystytkö päättelemään asiayhteydestä, mitä vanhat sanat merkitsevät?

Esimerkkilauseiden kirjoitusasua on muokattu nykyaikaisemmaksi, joten sinun ei tarvitse hallita menneiden vuosisatojen oikeinkirjoituskäytänteitä.