Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Miten lyhennetään

Tunnetko lyhenteet? Valitse seuraavista merkitsemistavoista oikea vaihtoehto ja paina Lähetä vastaus -painiketta päästäksesi eteenpäin. Lopuksi näet saamasi pisteet ja oikeat vastaukset perusteluineen.