Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Asiatyyliä vai ei?

Testaa, kuinka hyvin pystyt arvioimaan, millainen ilmaus sopii neutraalin asiatyyliseksi tarkoitettuun tekstiin.

Testi siirtyy koko ruudun tilaan, kun klikkaat oikean alakulman kaksoisnuolikuvaketta. Samaa kuvaketta klikkaamalla pääset pois koko ruudun tilasta.