Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Viikon vinkit 2017

27.11.2017 11.47

Karjalaa Kotuksen verkossa

Tietoa kielestä, sanakirja, murrenäytteitä...

Mi on t’än’äpeänä roattava, ei pie huomen’eh šid’ä d’ät’t’öä. (Tunkua, Pohjois-Aunuksen murretta)

Maanantaina 27. marraskuuta 2017 vietetään karjalan kielen päivää. Kotimaisten kielten keskus tarjoaa paljon karjalan kieleen liittyvää materiaalia verkkopalvelussaan. Tässä joitakin esimerkkejä tarjonnasta.


Karjalan kieli on suomen lähin sukukieli, jota ei pidä sekoittaa suomen kielen niin sanottuihin karjalaismurteisiin (kaakkoismurteisiin). Karjalan kielestä on myös käytetty muun muassa nimityksiä itäkarjalaismurteet ja karjala-aunus.

Karjala jakautuu kahteen päämurteeseen: varsinaiskarjalaan ja aunuksenkarjalaan eli livviin. Varsinaiskarjala on jaettu perinteisesti vienankarjalaan ja eteläkarjalaan.

Karjala (perustiedot karjalan kielestä ja murteista)

Karjalan kielen sana-arkiston muodostaa runsaan 500 000 arkistolipun eli sanalipun murrekokoelma. Vanhimmat sanaliput ovat peräisin 1800-luvun lopulta ja tuoreimmat 1970-luvulta. Aineistosta on laadittu Karjalan kielen sanakirja.

Karjalan kielen sana-arkisto

Kuusiosainen Karjalan kielen sanakirja ilmestyi vuosina 1968–2005 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran yhteistyönä. Verkossa sanakirja ilmestyi 2009. Sitä päivitetään tarpeen ja resurssien mukaan.

Karjalan kielen sanakirja

Hyviä karjalan kielen päiviä! Kuva: Karjalan Kielen Seura.
Kuva: Karjalan Kielen Seura.


Palaa otsikoihin