Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Viikon vinkit 2016

20.9.2016 11.35

Kielellisesti kirjava Eurooppa

Euroopan kielten päivänä kiinnitetään huomiota kielten moninaisuuteen.

Kirjoitustäkki eli kirjailtu peitto (Lemi v. 1928). Kuva: Aino Salo. Suomen murteiden sana-arkisto, Kotus.
Kirjailtu peitto, Lemi 1928.
Euroopan kielten päivää vietetään 26. syyskuuta. Euroopan komission mukaan Euroopassa puhutaan yli kahtasataa kieltä. Päivän tavoitteena on tiedottaa EU:n lukuisista kielistä, edistää kulttuurien ja kielten moninaisuutta sekä kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä opiskelemaan vieraita kieliä.

Euroopan kielten päivä (Euroopan komissio)


Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla on paljon eri kieliin liittyviä kirjoituksia. Suosittelemme esimerkiksi näitä sivuja:

Kielet
Kielipolitiikka
EU-kieli
Vieraana suomessa (suomea toisena kielenä opiskelevien kirjoituksia Kotus-blogissa)
Kielipallon EM-kisat (kielitypologisia näkökulmia Kotus-blogissa)

Kielten moninaisuutta pohditaan Vieraana suomessa -blogissa tähän tapaan:

”Kielten sekakäyttö, jos niin voi sanoa, on mielenkiintoinen asia. Eri kielten samanaikainen käyttäminen on luonnollista, kun ihminen asuu ympäristössä, jossa käytetään monia kieliä päivittäin.”

Natalia Westerdahl: Kielten sekakäyttö (Vieraana suomessa, 6.4.2016)

Euroopan kielten päivä
Euroopan kielten päivän tunnus (Euroopan komissio).

Suomen kielen tulevaisuutta luotaavassa kielipoliittisessa toimintaohjelmassa arvioidaan Euroopan kielitilannetta. Esimerkiksi luvussa 8.7 (Euroopan unioni monikielisenä yhteisönä) asiaa käsitellään tulkkaamisen ja kääntämisen näkökulmasta:

”Kun kieliparien määrä vuonna 2004 kasvoi 420:een, EU:ssa ei katsottu enää olevan varaa uusien kielten tulkkaamiseen ja kääntämiseen samassa määrin kuin vanhojen. Tulkkaamista on rajoittanut myös pula sekä uusien kielten tulkeista että sellaisista kokoustiloista, joissa olisi tilat enimmäismäärälle tulkkeja. Jotteivät vanhat ja uudet EU-­kielet joutuisi eri asemaan, vähennettiin vastaavasti myös vanhojen EU-­kielten tulkkauspalvelua. Vuodesta 2004 on toimittu aiempaa enemmän EU:n sisäisillä työkielillä, pääasiassa ranskaksi ja englanniksi, ja muille virallisille kielille käännetään ja tulkataan vähemmän kuin ennen.”

Auli Hakulinen ym.: Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma. Kotimaisten kielten keskus, 2009.


Myös Kielikellossa on aikojen saatossa kirjoitettu usein Euroopan yhdentymisestä ja eurooppalaisista kielistä. Tutustu esimerkiksi näihin Kielikellon arkiston teksteihin:

Pekka Kukkonen: Euroopan yhdentyminen ja viestinten kieli (Kielikello, 2/1997)
Inkaliisa Vihonen: Ikkunat auki EU:hun (Kielikello, 1/2006)
Pirkko Nuolijärvi: Euroopan vähemmistöjen kieliolot (Kielikello, 1/2013)

Palaa otsikoihin