Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Miten kirjoitetaan dalai-lama?

Lamalaisuus on buddhalaisuuden suuntaus, jonka hengellinen johtaja on dalai-lama. Dalai-lama ei ole henkilönnimi vaan arvonimi. Arvonimi muodostuu mongolin- ja tiibetinkielisistä sanoista, jotka yhdistetään toisiinsa yhdysmerkillä. Nykyinen, 14. dalai-lama on nimeltään Tenzin Gyatso.

Dalai-lamasta puhuttaessa ei käytetä arvonimeä kantavan henkilön varsinaista nimeä. Koska lamalaisuuden mukaan dalai-lama syntyy kuoleman jälkeen uudelleen, voi kunakin aikana olla vain yksi dalai-lama. Näin ollen arvonimi dalai-lama viittaa aina tiettyyn henkilöön ja se on alettu käsittää erisnimeksi.

Arvonimi dalai-lama suositetaan kirjoitettavaksi pienellä alkukirjaimella kuten muutkin arvonimet. Esim. Norjan hallitus ei tapaa dalai-lamaa, Ensimmäinen dalai-lama syntyi vuonna 1391. Iso alkukirjain on kuitenkin mahdollinen silloin, kun viitataan nykyiseen dalai-lamaan. Esim. Tii­be­tin hen­gel­li­nen joh­ta­ja Dalai-lama elää maan­paos­sa.

Lamalaisuuden toiseksi korkein hengellinen johtaja on panchen-lama. Lamalaisuuden piirissä on lisäksi olemassa yhteensä n. 500 korkeaa hengellistä perintövirkaa, joiden nimityksissä on vastaava rakenne. Näiden arvonimien kirjoittaminen pienellä alkukirjaimella on aina oikein.


Nimivinkki on julkaistu vuonna 2014.