Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Miten kirjoitetaan dalai-lama?

Lamalaisuus on buddhalaisuuden suuntaus, jonka hengellinen johtaja on dalai-lama. Dalai-lama ei ole henkilönnimi vaan arvonimi. Arvonimi muodostuu mongolin- ja tiibetinkielisistä sanoista, jotka yhdistetään toisiinsa yhdysmerkillä. Nykyinen, 14. dalai-lama on nimeltään Tenzin Gyatso.

Dalai-lamasta puhuttaessa ei käytetä arvonimeä kantavan henkilön varsinaista nimeä. Koska lamalaisuuden mukaan dalai-lama syntyy kuoleman jälkeen uudelleen, voi kunakin aikana olla vain yksi dalai-lama. Näin ollen arvonimi dalai-lama viittaa aina tiettyyn henkilöön ja se on alettu käsittää erisnimeksi.

Arvonimi dalai-lama suositetaan kirjoitettavaksi pienellä alkukirjaimella kuten muutkin arvonimet. Esim. Norjan hallitus ei tapaa dalai-lamaa, Ensimmäinen dalai-lama syntyi vuonna 1391. Iso alkukirjain on kuitenkin mahdollinen silloin, kun viitataan nykyiseen dalai-lamaan. Esim. Tii­be­tin hen­gel­li­nen joh­ta­ja Dalai-lama elää maan­paos­sa.

Lamalaisuuden toiseksi korkein hengellinen johtaja on panchen-lama. Lamalaisuuden piirissä on lisäksi olemassa yhteensä n. 500 korkeaa hengellistä perintövirkaa, joiden nimityksissä on vastaava rakenne. Näiden arvonimien kirjoittaminen pienellä alkukirjaimella on aina oikein.


Nimivinkki on julkaistu vuonna 2014.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången