Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Alsace vai Elsass?

Yleisohje on, että alueesta käytetään ranskalaista nimeä Alsace [äännetään alˈzas], koska alue on nykyään osa Ranskaa ja ranska on Ranskan ainoa virallinen kieli. Elsass puolestaan on saksankielinen, historiallinen nimi. Se on monille kouluajoilta tutumpi, mikä vaikuttaa siihen, että Alsace voi joidenkin mielestä tuntua vieraalta.

Alue on ollut vuoroin Ranskan, vuoroin Saksan tai saksalaisen hallinnon aluetta. Alueella asuu edelleenkin saksan murretta puhuvia, jotka käyttävät Elsass-muotoa. Paikallisesti alueella on siis käytössä molemmat nimet. Ranskalainen nimiasu ei ole täysin vakiintunut suomenkieliseen käyttöön, vaan nimeä Elsass käytetään edelleen jossain määrin. Näistä syistä Elsass-muotoa ei voida ilman muuta pitää vääränäkään.

Selvyyden vuoksi voi joskus olla tarpeen ilmaista toinen nimiasu esimerkiksi suluissa ”Alsace (Elsass)”, ”Alsace (vanhastaan myös Elsass)”. Etenkin historiallisissa yhteyksissä Elsass voi olla usein oikeampi muoto. Tällöinkin voi ilmaista, että Elsass tarkoittaa nykyistä Ranskan Alsacea.  

Alsacen hallintopääkaupunki on Strasbourg, joka on kaupungin ranskankielinen nimi. Saksankielinen Strassburg on ollut meilläkin käytössä vanhastaan, kun alue vielä oli Saksan hallinnassa.


Kielivinkki on julkaistu vuonna 2013.Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången