Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Karjalaista rokkia


Varsinaiskarjalan vienankarjalan murteet ovat kaikkein lähimpänä suomen kieltä ja livvin murteet siitä kauimpana. Monien livvin ja suomen yhteisten sanojen merkitykset ovat etääntyneet toisistaan, ja livvissä on paljon venäläisiä lainasanoja. Ero suomen kieleen tuntuu paitsi sanastossa ja ääntämyksessä myös lauserakenteissa. Seuraavassa on katkelma petroskoilaisen, livvinkarjalaisen Santtu Karhun laulusta.

Tahtonen, ga lähten kunne-tahto
Kehtannen, ga kiänyn järilleh
Himo ollou, kačahtammos tiähtih
Olen moine kehnon kegäleh...

tahtonen – ’tahtonen’; karjalan potentiaali käännetään usein konditionaalilla tai jos-lauseella
ga – niin
kunne-tahto – ’minne tahansa; jonnekin’
kehtannen – ’viitsinen’
järilleh – ’takaisin’
himo – ’halu’
ollou – ’lienee’
kačahtammos – ’katsahdan’ (refleksiiviverbi)
tiähti – ’tähti’
moine – ’sellainen’
kehno – ’paholainen, piru’; ilmausta kehnon kegäleh käytetään kirosanan tavoin

Jos haluat kuunnella Santtu Karhua, tästä linkki lauluun Regipajo
(= rekilaulu).


LEENA JOKI

Kielikuulumisten 5/2010 etusivulle

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången