Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Oikein siellä, väärin täällä


Suomen pilkkusäännöt ovat periaatteessa yksinkertaiset. Täytyy tietää muutamia asioita lauseiden välisistä suhteista, niin pilkutus sujuu mallikkaasti. Taukopilkutuksesta (joka englannissa on tavallinen) ei suomen säännöissä juuri puhuta.

Mitä enemmän lukee ja kirjoittaa englanniksi, sitä herkemmin tulee pilkuttaneeksi suomenkielistäkin tekstiä englannin mukaisesti. Suomen ja englannin pilkkusäännöissä on toki paljon yhteistä, mutta erojakin on. Tässä pari niistä.

Suomenkielisessä tekstissä päälauseen ja sivulauseen väliin tulee pilkku riippumatta siitä, kumpi lauseista aloittaa virkkeen:

Suomen olympiakomitean mukaan urheilija voidaan sulkea Sotšin olympialaisista, jos hän maalaa kyntensä sateenkaaren värein.

Jos urheilija maalaa kyntensä sateenkaaren värein, hänet voidaan Suomen olympiakomitean mukaan sulkea Sotšin olympialaisista.

Myös englanniksi kirjoittava käyttää pilkkua, kun aloittaa virkkeen sivulauseella:

If I can be of any assistance to you, let me know.

Jos sivulause on vasta päälauseen jäljessä, pilkku jää usein pois:

Let me know if I can be of any assistance to you.

Pilkku tauon tähden?

Englannissa monenlaiset lauseenalkuiset määritteet, jopa yksittäiset sanat, erotetaan muusta lauseesta pilkulla:

Formerly, it was quite easy to travel without a passport.

Without saying a word, she turned around.

Tällainen pilkutus on levinnyt myös suomenkielisiin teksteihin. Silti suomalaisessa käytännössä määrite, joka ei ole lauseen muotoinen, kuuluu kiinteästi muuhun lausekokonaisuuteen. Sitä ei siis eroteta pilkulla:

Aiemmin oli aivan helppoa matkustaa ilman passia.

Sanaakaan sanomatta hän kääntyi ympäri.

Vain silloin, kun lauseenalkuinen ilmaus on erityisen painokas, sen voi erottaa muusta lauseesta pilkulla:

Kumma kyllä, riitely loppui kuin seinään.

Jos asiatekstin kirjoittaja haluaa, että lukija ei kiinnitä huomiota pilkkuihin vaan tekstin sisältöön, kannattaa pääosin noudattaa kulloisenkin kielen asiatyylin pilkutussääntöjä. Kaunokirjallisessa tekstissä pilkun käyttö on toki vapaampaa, mutta silti kirjoittajan kannattaa huomata, miten paljon pilkut voivat helpottaa virkkeen hahmottamista.


ELINA HEIKKILÄ

Kielikuulumisten 4/2013 etusivulle