Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen uutiset 2017

11.1.2017 10.56

Suomen kielen lautakunta: Aikuisten maahanmuuttajien kielenopetuksen laatu on varmistettava

Kielenopetuksen ja muun kotoutumiskoulutuksen järjestämiselle on luotava pysyvät rakenteet.

Suomen kielen lautakunta on ottanut kantaa aikuisten maahanmuuttajien kielenopetukseen ja muuhun kotoutumiskoulutukseen. Kannanoton mukaan Suomeen muuttavien aikuisten kotoutumiskoulutuksen järjestämiselle on yhteiskunnan edun nimissä luotava pysyvät rakenteet, jotka tukevat koulutuksen jatkuvuutta ja laadukasta järjestämistä.

Lautakunta arvioi, että suomen kielen opetuksen tarve maahan muuttaville on lisääntynyt nopeasti. Tarve säilynee suurena tulevaisuudessakin. ”Riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon saavuttaminen on välttämätön edellytys suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiselle. Merkittävä rooli tässä on aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksella, josta suuri osa koostuu juuri kielen ja viestintätaitojen opettamisesta.”

Suomen kielen lautakunta katsoo, että kotoutumiskoulutuksen järjestämiselle on yhteiskunnan edun nimissä luotava pysyvät rakenteet, jotka tukevat koulutuksen jatkuvuutta ja laadukasta järjestämistä. ”Erityistä huomiota tulee kiinnittää suomi toisena kielenä (s2) -opettajien pätevyysvaatimuksiin.”

Lautakunnan mukaan olisi luontevinta, että vastuu kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä olisi työ- ja elinkeinoministeriön asemesta opetus- ja kulttuuriministeriöllä, jolla on opetukseen ja sen laadun varmistamiseen liittyvää osaamista. Kotoutumiskoulutus tulisi liittää kiinteäksi osaksi muuta suomalaista koulutusjärjestelmää.

Suomen kielen lautakunnan kannanotto 11.1.2017


Palaa otsikoihin