Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen uutiset 2017

12.6.2017 15.25

Suomen kielen lautakunta: Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen

Äidinkielen ylioppilaskokeen supistaminen olisi pedagogisesti perusteetonta ja yhteiskunnan kannalta vahingollista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa äidinkielen ylioppilaskokeen supistamista nykyisestä kahdesta kuusituntisesta kokeesta yhdeksi neljätuntiseksi kokeeksi. Suomen kielen lautakunta on ottanut kantaa ehdotukseen.

Suomen kielen lautakunta pitää esitystä pedagogisesti perusteettomana ja yhteiskunnan kannalta vahingollisena. Lautakunta perustelee kaksiosaista koetta muun muassa sillä, että äidinkieli ja kirjallisuus on lukiossa opetettavista oppiaineista laaja-alaisin. Se poikkeaa muista aineista myös siksi, että se on paitsi sisältöaine myös kaikkien muiden oppiaineiden oppimisen korvaamaton väline.

”Opetussuunnitelma edellyttää äidinkielen ja kirjallisuuden opetukselta niin monipuolisia sisältöjä, ettei niiden hallintaa ole mahdollista arvioida yhden nelituntisen kokeen avulla. Neljä tuntia on myös liian lyhyt aika, jotta kokelas voisi osoittaa lukiossa saavuttamansa laajat äidinkielen taidot sekä kypsyyden jatko-opintoihin.”

Lautakunta painottaa, että yksinkertaisempi päättökoe myös ohjaisi opetusta keskittymään aivan liian valikoituun ja yksipuoliseen osaan opetussuunnitelman edellyttämistä sisällöistä.

Suomen kielen lautakunnan kannanotto 12.6.2017


Palaa otsikoihin